flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Волинської області

                                                                                                                               

Затверджено зборами суддів

Господарського суду

Волинської області

від 22.10.2021 року(зі

змінами, внесеними

рішенням зборів суддів від

22.11.2021, 08.09.2023, 25.04.2024)

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду

Зборами суддів Господарського суду Волинської області відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про автоматизовану систему документообігу суду визначено наступне:

 1. До початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи склад колегії визначається автоматизованою системою згідно п. 2.3.33 Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

При здійсненні автоматизованого розподілу з визначення суддів-членів колегії судді, які займають адміністративні посади у суді, з авторозподілу виключаються.

 1. Усі судді Господарського суду Волинської області спеціалізуються на розгляді усіх категорій справ, які підсудні Господарському суду Волинської області.
 2. У випадку надходження до господарського суду заяви про роз’яснення рішення, ухвали або заяви про виправлення описки чи арифметичної помилки в рішенні, ухвалі останні передаються суддям, які розглядали справи в межах яких зазначені заяви подано, а у випадку відсутності судді (відпустка, відрядження, перебування на лікарняному, навчання тощо) щодо вказаних заяв за попереднім розпорядженням керівника апарату здійснюється автоматичний розподіл справ.
 3. Заяви, розгляд яких передбачено здійснити у десятиденний термін, не розподіляються щодо конкретного судді, якщо вони надійшли за чотирнадцять календарних днів до початку відпустки, тривалість якої становить не менше чотирнадцяти календарних днів, або з моменту підписання головою суду чи особою, яка виконує його обов’язки, наказу про надання відпустки.
 4. При автоматизованому розподілі позовної заяви, заяви про видачу судового наказу, які надійшли повторно, вказані заяви приєднується первинному судді, який вперше відмовив у їх прийнятті на підставі ст. 152, 175 ГПК України.
 5. При автоматизованому розподілі позовної заяви, заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, заяви про відкриття провадження про неплатоспроможність, які надійшли повторно, вказані заяви приєднуються первинному судді, який вперше повернув їх без розгляду на підставі ст. 174 ГПК України, ст.ст. 37, 38 КУзПБ.

У випадку багаторазового подання заяви, яка неодноразово поверталась без розгляду, така заява передається судді, який першим повертав таку заяву, а за його відсутності передається для здійснення авторозподілу.

 1. У разі скасування ухвали про відмову у відкритті провадження за заявою, така заява передається на розгляд раніше визначеному складу суду, а у випадку його відсутності - для проведення авторозподілу.
 2. При автоматизованому розподілі позовна заява, заява про відкриття провадження у справі про банкрутство, заява про відкриття провадження про неплатоспроможність, яка надійшла повторно, приєднується первинному судді, який вперше залишив її без розгляду на підставі ст. 226 ГПК України, ст. 38 КУзПБ.
 3. У разі задоволення суддею заяви про забезпечення позову (ст. 136 ГПК України), яка надійшла до подання позовної заяви, позовна заява, у разі її надходження, передається на розгляд раніше визначеному складу суду, який задовольнив забезпечення позову.

У разі задоволення суддею заяви про забезпечення доказів (ст. 110 ГПК України), яка надійшла до подання позовної заяви, позовна заява, у разі її надходження, передається на розгляд раніше визначеному складу суду, який задовольнив забезпечення доказів.

У разі відсутності судді, який задовольнив забезпечення позову (ст. 136 ГПК України) та/або доказів (ст. 110 ГПК України), позовна заява розподіляється на загальних підставах.

У разі відсутності судді, який відкрив провадження у справі - заява про забезпечення позову передається для проведення авторозподілу. У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді (члена колегії) на строк, що не призводить до порушення строків вирішення заяви про забезпечення позову, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

 1. Автоматизований розподіл заяв, скарг, клопотань, передбачених ст.ст. 129, 130, 328, 329, 330, 331, 334, 340, п.19.4 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, які надійшли до суду повторно та є аналогічними, у разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (первинного судді який ухвалив рішення у справі), приєднуються судді, який повернув їх без розгляду.
 2. Видача наказів у справах у разі відсутності судді здійснюється за резолюцією голови Господарського суду Волинської області або виконуючого його обов’язки без застосування авторозподілу.
 3. У випадку відсутності судді (відпустка, відрядження, перебування на лікарняному, навчання тощо), який розглядав заяву про видачу судового наказу, протягом двох і більше днів з моменту надходження до суду заяви про скасування судового наказу, відповідна заява за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду передається для проведення повторного автоматизованого розподілу.

У випадку неможливості видачі суддею судового наказу у строки, визначені ст. 159 Господарського процесуального кодексу України, відповідні матеріали за службовою запискою судді (а у разі відсутності судді – його помічника) передаються керівнику апарату суду для проведення повторного автоматизованого розподілу.

 1. У разі неврахування комп’ютерною програмою "Діловодство спеціалізованого суду" відомостей табелю робочого часу з метою виключення суддів, відсутніх на роботі, проводиться перерозподіл додаткових матеріалів після внесення відповідних змін до комп’ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду".
 2. У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді (члена колегії) на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про неможливість проведення судового засідання помічником судді, а у разі відсутності такого помічника – відповідальною особою суду.

Інформація про неможливість проведення судового засідання розміщується на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua).

До матеріалів справи також долучається Довідка про неможливість проведення судового засідання, яка засвідчується підписом такого помічника судді із зазначенням його прізвища та ініціалів.

Після усунення обставин, передбачених даним пунктом, справа призначається до розгляду в судовому засіданні. 

 1. Якщо після постановлення судом ухвали про залишення позовної заяви без руху, надійшла заява про усунення недоліків або позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, матеріали позовної заяви передаються на повторний авторозподіл у випадку неможливості постановлення судом ухвали у строки, передбачені ст. 174, 176 ГПК України.

Підставою для передачі матеріалів позовної заяви на повторний авторозподіл є службова записка судді, а у випадку відсутності судді – на підставі службової записки помічника судді.

 1. Коефіцієнт розгляду справ суддів, які займають адміністративні посади, становить 100%.
 2. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді в межах справи про банкрутство (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, навчання, підвищення кваліфікації) - позовні заяви у майнових та немайнових спорах, стороною в яких є боржник, інші заяв з вимогами до боржника для розгляду по суті в межах справи про банкрутство реєструються в Комп'ютерній програмі "Діловодство спеціалізованого суду" в день її надходження та приєднуються головуючому суді в межах справи про банкрутство в перший робочий день.