flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила пропуску осіб до приміщення Господарського суду Волинської області та транспортних засобів - на територію суду

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом голови Господарського суду Волинської області 
від 31 жовтня 2017 р. № 41/02-1

 

ПРАВИЛА

пропуску осіб до приміщення Господарського суду Волинської області

та транспортних засобів - на територію суду

 

1. Загальні положення

1.1. Цими Правилами визначається порядок пропуску осіб до приміщення Господарського суду Волинської області та транспортних засобів - на територію суду з метою підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщення суду, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу, які здійснюються підрозділами Національної гвардії України тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони.

1.2. Правила пропуску осіб до приміщення Господарського суду Волинської області та транспортних засобів - на територію суду (далі – Правила пропуску) розроблені на виконання вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», постанови Кабінету міністрів України «Про забезпечення охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз» від 09.11.2015 р. № 906 у відповідності до Тимчасового порядку забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1352 від 26 грудня 2016 року (далі – Тимчасовий порядок).

1.3. У разі відвідування суду посадовою особою, щодо якої здійснюється державна охорона, режим та порядок взаємодії працівників поліції та військовослужбовців Управління державної охорони України визначається спільним нормативно-правовим актом Управління державної охорони України, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України.

1.4. До створення підрозділів відомчої воєнізованої охорони, передбаченої статтею 160 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIІІ та її функціонування відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 6 листопада 2015 року № 191 «Про затвердження Положення про Державну установу «Служба судової охорони» та відповідно до Тимчасового порядку пропускний режим здійснюється підрозділами Національної гвардії України (далі - Підрозділи).

1.5. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропуску осіб у приміщення суду працівники Підрозділів керуються чинним законодавством України, Правилами пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених спільним наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України від 12.09.2005 № 102/765, Тимчасовим порядком та цими Правилами.

1.6. Порядок пропуску та підтримання громадського порядку в приміщенні суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних чи моральних страждань особам внаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їх честь і гідність.

1.7. На центральному вході до приміщення суду обладнується пункт пропуску з відповідними технічними засобами контролю та зв'язку.

1.8. Для речей, які заборонено приносити до приміщення суду, поряд із пунктом пропуску обладнується камера схову.

1.9. Контроль за здійсненням пропуску осіб до приміщення суду покладається на відповідного командира військової частини (підрозділу) Національної гвардії України, а також на голову суду, який інформує командира військової частини (підрозділу) Національної гвардії України про допущені порушення вимог Правил та Порядку військовослужбовцями Національної гвардії України.

1.10. Ці Правила розміщуються на веб-сайті суду, на пункті пропуску до приміщення суду та надаються для ознайомлення на вимогу відвідувачів.  

 

2. Порядок пропуску осіб до приміщення суду

2.1. Дані про осіб, які прибули до приміщення Господарського суду Волинської області, заносяться працівниками Підрозділів у журнал відвідувачів (Додаток №1).

Пропуск осіб у приміщення суду та на його територію здійснюється в робочі дні та години згідно зі встановленим головою суду розпорядком роботи суду.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до приміщення суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового посвідчення, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

2.4. Голова суду, заступник голови суду, керівник апарату та його заступник безперешкодно пропускаються до приміщень, у яких вони працюють, у тому числі в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні.

2.5. Працівники апарату господарського суду у робочі години та дні вільно пропускаються до приміщень, де вони працюють, за пред'явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники господарського суду пропускаються до приміщення суду згідно зі списком, затвердженим головою суду або керівником апарату, або, в окремих випадках, за їх усним розпорядженням, за пред'явленням службового посвідчення.

2.6. До приміщення суду із використанням системи обліку та контролю управління допуску (у разі встановлення) пропускаються усі відвідувачі суду у визначеному порядку:

- працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України – з дозволу керівництва суду за пред'явленням службового посвідчення;

- особи, які беруть участь у провадженні судових справ - за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред'явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. У разі, якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, поліцейський або військовослужбовець Національної гвардії України через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з'ясовує особу, яка прибула, і в подальшому виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

- інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях суду, - згідно зі списком, затвердженим головою суду або керівником апарату, після пред'явлення документа, який посвідчує особу;

- особи, що прибули на відкриті судові засідання, - за пред'явленням документа, який посвідчує особу;

- практиканти, стажисти та інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях судів - згідно зі списком, затвердженим керівником апарату суду, після пред'явлення документа, який засвідчує особу.

2.7. Працівники засобів масової інформації пропускаються за пред'явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації (редакційне посвідчення, інший документ, виданий редакцією відповідного засобу масової інформації, тощо). Використання ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, установленому процесуальним законодавством.

2.8. Учні загальноосвітніх навчальних закладів, які ознайомлюються з діяльністю суду в рамках програми днів «відкритих дверей» - лише у супроводі педагога навчального закладу та за попереднім погодженням з керівником апарату чи заступником керівника апарату суду дати та часу відвідування суду за списком.

Студенти вищих навчальних закладів та інші особи, які виявили бажання  ознайомитись з діяльністю суду в рамках програми днів «відкритих дверей» - за попереднім погодженням з керівником апарату чи заступником керівника апарату суду дати та часу відвідування суду – за списком або пред’явленням документа, який засвідчує особу.

2.9. Пропуск до приміщення суду осіб, що прибули на засідання та інші заходи (наради тощо), здійснюється за списками, підписаними головою суду або керівником апарату, після пред'явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, військовослужбовець Національної гвардії України інформує про це керівника апарату або заступника керівника апарату, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.10. Пропуск народних депутатів діючого скликання до приміщення суду здійснюється відповідно до частини третьої статті 17 Закону України від 17.11.1992, № 2790-XII "Про статус народного депутата України", після пред’явлення ними посвідчення народного депутата України та інформування голови, керівника апарату суду за внутрішнім телефоном.

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщення суду, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" з інформуванням голови суду чи керівника апарату за внутрішнім телефоном.

2.11. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщення суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Порядком взаємодії Державної судової адміністрації України, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, апеляційних і місцевих судів під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 18 листопада 2015 року N 199.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад тощо), здійснюється на підставі дозволу голови або керівника апарату цього суду.

2.12. До приміщення суду з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники правоохоронних органів, військовослужбовці Національної гвардії України та фельд'єгерської служби під час виконання ними службових обов'язків та працівники суду при пред'явленні дозволу на право носіння такої зброї.

2.13. Медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної та аварійної служб пропускаються до приміщення суду в супроводі працівника апарату суду після відповідного запису в журналі відвідувачів.

2.14. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій військовослужбовці Національної гвардії України пропускають до приміщення суду працівників відповідних міських ремонтних служб у супроводі завідувача господарства та негайно повідомляють голову суду або керівника апарату, чергового (командира) підрозділу Національної гвардії України.

 

3. Порядок в'їзду транспортних засобів на територію суду

3.1. В'їзд транспортних засобів на територію Господарського суду Волинської області дозволяється:

- транспортним засобам за списком, затвердженим головою суду або керівником апарату;

- транспортним засобам, на яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, з дозволу  голови суду чи керівника апарату після пред'явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;

- транспортним засобам служб швидкої медичної допомоги, пожежної й аварійної за викликом та у супроводі і під контролем військовослужбовців Національної гвардії України, які здійснюють пропуск осіб у приміщення суду.

3.2. Вхід (вихід) осіб через в’їзні ворота на територію (з території) суду забороняється.

 

4. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщення суду

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується постановленою мотивованою ухвалою головуючого в судовому засіданні.

4.2. Забороняється пропуск осіб до приміщення суду:

- з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль;

- з тваринами;

- з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, крім осіб, визначених у пункті 2.12 розділу 2 цих Правил;

- з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;

- з колюче-ріжучими предметами;

- з валізами, господарськими сумками, пакетами, розмір яких перевищує 600 х 400 х 200 мм.

 

 

 

Керівник апарату

Господарського суду Волинської області                                    О.О.Коритнюк

      31 жовтня 2017 р.