flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила пропуску осіб до приміщення Господарського суду Волинської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Господарського суду Волинської області

від 09.09.2021 № 10/02-1

 

 

 

ПРАВИЛА


пропуску осіб до приміщення Господарського суду Волинської області та транспортних засобів на його територію

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Пропускний режим - установлений у межах об'єктів охорони порядок, який забезпечується комплексом організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою виключення можливості безконтрольного переміщення осіб, транспортних засобів і майна на об'єкти та з об'єктів охорони.

Внутрішньо об’єктовий режим - порядок, установлений у межах об'єктів охорони, що забезпечується сукупністю заходів і правил внутрішнього розпорядку, обов'язкових для виконання особами, які на них перебувають.

         1.2. Правила пропуску осіб до приміщення Господарського суду Волинської області (далі - Суд) та на її територію транспортних засобів (далі - Правила) визначають порядок пропуску осіб до приміщення Суду та транспортних засобів на територію, з метою забезпечення належних умов роботи суду та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

1.3. Пропуск осіб до Суду та транспортних засобів на його територію (далі – пропускний режим) здійснюється співробітниками Служби судової охорони (далі – Служба).

1.4. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в суді, працівники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

1.5. Пропуск осіб до приміщення Суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

         1.6. На вході до приміщення Суду обладнується пункт пропуску з стаціонарним металодетектором арочного типу або ручним металошукачем, засобами відеонагляду та зв’язку та іншими спеціальними технічними засобами, призначеними для виявлення заборонених для пронесення речей.1.7. Службові входи до приміщення суду обладнуються пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом.

1.8. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки в приміщення суду, а також винесення таких цінностей за межі приміщення здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду, керівником апарату суду.

1.9. Для речей, які заборонено проносити до приміщення Суду, перед пунктами пропуску обладнуються камери схову.

1.10. Забезпечення обладнання пункту пропуску та камер схову покладається на керівника апарату суду.

1.11. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальника територіального управління (командирів підрозділів охорони) Служби, що здійснюють їх охорону, а також на голову та керівника апарату суду.

1.11. Примірник цих Правил розміщується в приміщенні Суду, перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

  1. Порядок пропуску осіб до приміщення Суду

 

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою суду розпорядком роботи.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до приміщення Суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до Суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ), у тому числі на підставі відображення інформації, що міститься у відповідних документах, в електронному вигляді з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється (надається) особою через зазначений мобільний додаток.

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщення Суду, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, заступник голови суду, судді, керівник апарату, заступник керівника апарату суду.

2.5. Голова, заступник голови та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до приміщення Суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апарату суду пропускаються до приміщення Суду в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники Суду пропускаються до приміщення згідно зі списком, затвердженим головою суду, керівником апарату, а у разі їхньої відсутності виконуючими їх обов’язки.

2.7. До приміщення Суду із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

співробітники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у розгляді справ, – за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, співробітник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщені Суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), – згідно зі списком, затвердженим головою суду, керівником апарату (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, – за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), – за списками, підписаними головою суду, керівником апарату, після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, співробітник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судового процесу, до приміщення Суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення Суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу голови суду, керівника апарату суду.

2.9. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються на судові засідання в порядку, встановленому процесуальним законодавством, за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури також здійснюється в порядку, встановленому процесуальним законодавством.

Фото та відеозйомка представниками ЗМІ та іншими громадянами приміщення Суду та прилеглої йому території поза судовими засіданнями можливе з дозволу голови чи керівника апарату Суду.

2.10 Безперешкодний доступ до приміщень службового призначення мають лише судді та працівники апарату суду, а також співробітники територіального управління ССО, які здійснюють охорону приміщень суду.

Доступ до цих приміщень інших осіб здійснюється лише з дозволу голови суду чи керівника апарату суду (в супроводі співробітника територіального управління ССО чи працівника апарату суду), у випадку супроводу особи суддею чи працівником апарату суду, у інших випадках, визначених цими Правилами.

2.11. До приміщення Суду з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються співробітники Служби, співробітники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків.

2.12. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до приміщення Суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників Суду, а за їх відсутності – співробітника Служби.

2.13. У разі аварії, виходу з ладу технічних комунікацій співробітники Служби пропускають до приміщення Суду працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату суду й негайно повідомляють про це голову суду, чергового територіального управління Служби.

2.14. Інформація щодо осіб, які пропускаються до приміщення Суду та не є їх працівниками, заноситься співробітниками Служби до Журналу відвідувачів (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у приміщенні суду).

2.15 У робочі дні після закінчення робочого часу у приміщені Суду можуть перебувати:

1) судді та працівники Суду;

2) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

3) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

4) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом.

2.16. Вхід та вихід з приміщення Суду особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральний вхід, обладнаний контрольно-пропускним пунктом (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

2.17. Пропуск народних депутатів України до приміщення Суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України».

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщення Суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

2.18. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів співробітник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

 

  1. Порядок пропуску транспортних засобів на територію суду

 

1) службові транспортні засоби Суду (згідно зі списками, затвердженими головою та керівником апарату суду);

2) особисті транспортні засоби суддів, працівників Суду, за списком, затвердженим головою та керівником апарату суду, після пред’явлення посвідчення судді, працівника Суду;

3) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем співробітників Служби, які здійснюють пропуск осіб до приміщення Суду, після пред’явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території Суду здійснюються під наглядом співробітника  Служби.

 

  1. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщення Суду

 

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

4.2. Забороняється пропуск до приміщення Суду осіб:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.10 розділу 2 цих Правил;

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам; 

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами;

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм);

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації, плакатами, транспарантами;

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників Суду, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби;

10) не допускається відвідування приміщень Суду у одязі, що містить на собі нецензурні чи образливі вислови. 

4.3. Особи, які прибули до Суду на час відвідування, речі та предмети, з якими заборонено пропуск до приміщення Суду, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктом пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5 – 7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил.

4.4.   Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, з урахуванням установленого в населеному пункті, де розміщується суд, відповідного рівня епідемічної небезпеки, за рішенням голови суду, керівника апарату, може бути обмежено пропуск до приміщення Господарського суду Волинської області осіб:

1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;

3) які не є учасниками судових засідань.

 

  1. 5. Обов’язки працівників Суду, співробітників Служби із додержання вимог Правил

 

 

 

Керівник апарату Господарського

суду Волинської області                                                         Олег КОРИТНЮК