flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом (Додаток 4)

ДОДАТОК 4
до Положення про забезпечення доступу
до публічної інформації у господарському суді Волинської області, затвердженого наказом
голови господарського судуВолинської області
від "21" червня 2011 року № 54/од
 
ПЕРЕЛІК
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,
а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації
 
 1. Не належать до публічної інформації:
 
– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;
 
– інформація, яка отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітництвом господарського суду Волинської області з судовими органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;
 
– інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;
 
– внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності господарського суду Волинської області, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
 
– інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.
 
2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у господарському суді Волинської області є:
 
1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;
 
2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;
 
3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".