flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оголошення про виклик фізичної особи-підприємця Антонюк Валентину Михайлівну по справі №903/123/20!

13 березня 2020, 09:55

Суд повідомляє фізичну особу-підприємця Антонюк Валентину Михайлівну  про те, що  Товариство з обмеженою відповідальністю “Негабарит-Сервіс”  звернулися з позовом до фізичної особи-підприємця Антонюк Валентини Михайлівни про стягнення 12486,60 грн., з них 10000 грн. основна заборгованість, 1446,16 грн. – інфляційні втрати, 1040,44 грн. – 3% річних.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем не виконано в повній мірі умови договору-заявки на міжнародне перевезення вантажу №07-05/2018 від 07.05.2018, в частині оплати послуг з перевезення.

Ухвалою суду від 19.02.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Постановлено справу розглядати за правилами спрощеного  позовного провадження, розгляд справи по суті призначено на 11 березня 2020.

В судове засідання представник відповідача не з’явився. Ухвала суду, яка була направлена на адресу, зазначену в позовній заяві та відмовідає відомостям із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  повернулась з відміткою органів поштового зв’язку: “За закінченням встановленого строку зберігання”.

Беручи до уваги відсутність у матеріалах справи  відомостей про належне повідомлення відповідача про дату і час розгляду справи, відсутність відзиву на позов, дотримуючись принципу змагальності та диспозитивності, для всебічного і об’єктивного вирішення справи по суті, суд  відкладає розгляд справи по суті та вважає за необхідне направити дану ухвалу на електронну пошту відповідача, зазначену в позовній заяві та відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно із ч.2 ст.120 ГПК України, суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов’язковою.

Згідно ч. 11 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) у випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Згідно до ч. 4 ст.122 ГПК України відповідач, третя особа, свідок, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, викликається у суд через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, яке повинно бути розміщено не пізніше, ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи. В оголошенні про виклик вказуються дані, зазначені у частині першій статті 121 цього Кодексу.

Суд дійшов висновку за необхідне повідомити відповідача про дату  і час розгляду справи через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України.

Повідомити, що розгляд справи по суті відбудеться "08" квітня 2020 р. на 10:30 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Волинської області (м. Луцьк, пр. Волі, 54а) в залі судових засідань №209.

Згідно ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Крім того, ч. 2 статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" передбачено, що усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч.1 ст.4 Закону України "Про доступ до судових рішень").

Суд повідомляє відповідача про можливість  ознайомлення з ухвалами суду від 11.02.2020 та 11.03.2020 по справі №903/123/20 у Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).

Інформацію по справі також можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua.