flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Всеукраїнський тиждень права: лекція на тему "Реалізація та захист прав людини в Україні: проблеми теорії та практики"

10 грудня 2013, 16:36

09.12.2013р. в господарському суді Волинської області кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри "Теорія та історія держави і права" Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки Кравчуком Володимиром Миколайовичем було проведено лекцію для працівників апарату на тему: "Реалізація та захист прав людини в Україні: проблеми теорії та практики".

 

Лектором було зауважено, що права і свободи людини та громадянина є дороговказом конституційного розвитку суспільства та держави, що підтверджує й зміст наріжних положень Конституції України, зокрема стаття 3, яка встановлює, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності Української держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність.

Саме права і свободи людини, їх гарантованість є мірилом взаємин між державою та індивідом. «Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» - визначає Конституція України (частина друга стаття 3). У силу цього, рівень забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини, визначений різними авторитетними міжнародними інституціями («Венеціанська комісія» та ін.), врешті визначає індекс гуманітарного розвитку держав у світі через призму їх відповідальності перед людиною.

Своєчасне та вичерпне вирішення проблем реалізації та гарантування конституційних прав і свобод людини на сучасному етапі є важливим не лише для розвитку громадянського суспільства та правової держави, а й визначальним для авторитету України на міжнародній арені.

В українській юридичній науці вважають, що під конституційними правами та свободами людини і громадянина слід розуміти гарантовану Конституцією та державою міру можливої поведінки або діяльності особи (колективу осіб) з метою задоволення своїх законних потреб і інтересів у політичній, економічній, соціальній, культурній (духовній) та інших сферах суспільного життя.

Закономірно, що відомі нині конституційні права і свободи людини і громадянина є різноманітними і багатовимірними. Основні з них закріплені в Загальній декларації прав людини від 10.12.1945року.

У своїй сукупності права і свободи утворюють систему основних прав і свобод людини і громадянина, основними елементами якої традиційно вважають громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права і свободи людини і громадянина. Кожен вид і група прав і свобод людини має своє власне змістовне навантаження.

Дієвість прав і свобод людини, як в Україні, так і в інших державах світу, визначається, насамперед, ефективністю реалізації та гарантування суспільством і державою саме основоположних прав людини.