flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Набрав чинності Закон України "Про акціонерні товариства"

09 січня 2023, 09:55
1 січня 2023 року набрав чинності Закон України від 27.07.2022 № 2465-IX "Про акціонерні товариства".
 
Нагадаємо деякі зміни, які введено цим законом.
 
Так, структура управління акціонерним товариством може бути однорівневою або дворівневою.
У дворівневій структурі органами управління акціонерним товариством є загальні збори, наглядова рада, що здійснює функції контролю за роботою виконавчого органу та інших керівників акціонерного товариства, і виконавчий орган (колегіальний або одноосібний), що здійснює безпосереднє управління поточною (операційною) діяльністю АТ.
За однорівневої структури органами управління виступають загальні збори та рада директорів. При цьому, у приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів може формуватися одноосібний виконавчий орган з тими самими повноваженнями.
 
Згідно закону вищим органом АТ є загальні збори акціонерів (а не акціонерного товариства).
 
Запроваджено можливість проводити загальні збори не лише очно. Тепер АТ має три шляхи для голосування з питань порядку денного:
1) очне голосування;
2) електронне голосування;
3) опитування.
 
Однією з новел в регулюванні загальних зборів є обов'язок особи, яка їх скликає, визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.
 
Також у законі передбачено можливість скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів акціонерів. Так, якщо цього вимагають інтереси АТ, особа, яка скликає загальні збори, може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. До зборів, що проводяться за скороченою процедурою також не будуть застосовуватися вимоги закону щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного.
 
Значно зменшено мінімальний розмір статутного капіталу АТ - з 1250 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати.
 
Повідомлення акціонерів про можливість реалізації переважного права у разі додаткової емісії акцій може бути подане у будь-який строк до початку емісії (раніше діяло обмеження - не пізніше 30 днів до розміщення).
 
Звертаємо увагу, що, основні нововведення щодо загальних зборів (а саме ті, що стосуються проведення електронних загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи) вступають в дію через рік після набрання чинності цим законом - з 1 січня 2024 року.
 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#Text