flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Зміни до господарського процесуального законодавства!

26 вересня 2022, 09:59

21 вересня 2022 року, Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції про угоди про вибір суду.

Цей Закон вносить, до господарського процесуального законодавства положення, які дозволяють сторонам провадження в угоді про вибір суду визначати підсудність справ за участю іноземних осіб. Так, статтю 366 Господарського процесуального кодексу України доповнено частиною другою такого змісту:

"У випадках, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, підсудність справ за участю іноземних осіб може бути визначено за угодою сторін".

Подібною нормою доповнено і статтю 497 Цивільного процесуального кодексу України щодо підсудності судам України цивільних справ з іноземним елементом.

Також внесено зміни до Закону України "Про міжнародне приватне право".  Зокрема, його доповнено статтею 4-1: "Учасники приватноправових відносин з іноземним елементом можуть укласти угоду про вибір суду, якою визначити підсудність судам певної держави або одному чи декільком конкретним судам певної держави справ у спорах, що виникли або можуть виникнути між ними у зв'язку з такими правовими відносинами". Відповідні зміни торкнулися й статей 75 (загальні правила підсудності судам України справ з іноземним елементом) і 76 (підстави визначення підсудності справ судам України).

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту (№ 5120), прийняття цього Закону має на меті закріпити в законодавстві України норми щодо договірної підсудності, а також повноважень судів у зв’язку з цим, забезпечити визнання та виконання в іноземних державах судових рішень у цивільних і господарських справах, винесених судами, визначеними в угоді про вибір суду.

Законотворці вважають, що реалізація вказаного Закону позитивно вплине на інтереси українських суб’єктів господарювання та створить додаткові гарантії захисту прав іноземних суб’єктів господарювання в Україні. Врегулювання на законодавчому рівні питання укладення угод про вибір суду у справах з іноземним елементом заповнить існуючу прогалину в законодавстві та забезпечить його приведення у відповідність з сучасними стандартами в галузі міжнародного приватного права.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.