flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Щодо підтвердження факту відмови покупця від прийняття та оплати товару

29 жовтня 2020, 17:16

Оскільки чинне цивільне законодавство не передбачає, в якій формі та якими саме діями має підтверджуватися факт відмови покупця від прийняття та оплати товару, то за умови існування встановлених законом правових підстав відмова покупця від прийняття та оплати товару може проявлятися у юридично значимих діях покупця, спрямованих на фактичне повернення поставленого товару, і такі дії мають вчинятися покупцем у межах строку, визначеного договором для приймання товару, без попереднього чи одночасного письмового повідомлення покупцем продавця про таку відмову, що, як наслідок, виключає настання обов’язку покупця оплатити товар, який знаходиться у фактичному розпорядженні продавця

КГС ВС розглянув справу за первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Промелектроніка" (далі — ТОВ "Промелектроніка") до Державногогпідприємства "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" (далі — ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон") про стягнення заборгованості за поставлений товар згідно з договором та за зустрічним позовом ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" до ТОВ "Промелектроніка" про стягнення штрафних санкцій за договором і прийняв постанову, в якій зазначив таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

12.09.2017 між ТОВ "Промелектроніка" (постачальник) та ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" (покупець) укладено договір, за умовами якого постачальник зобов’язується передати, а покупець — прийняти й оплатити
продукцію на умовах, передбачених цим договором.

 На виконання умов договору ТОВ "Промелектроніка" здійснило поставку продукції, а підприємство прийняло її, що підтверджується видатковими накладними, які підписані сторонами без зауважень та заперечень. Судами попередніх інстанцій встановлено такі фактичні обставини: 1) у зв’язку з невідповідністю номенклатурного номера виробів паспорт частину товару було повернуто постачальнику за накладною на підставі вимоги ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" про заміну, направленої на електронну адресу;  2) продукцію позивач поставив не у повному обсязі; 3) внаслідок прострочення поставки ТОВ "Промелектроніка" всього визначеного специфікацією товару підприємство на підставі частини першої статті 615 ЦК України та пункту 7.3 договору поставки скористалося правом на односторонню відмову покупця від подальшого приймання продукції (в частині непоставленого (повернутого,  але не заміненого товару)), про що постачальник отримав лист-повідомлення ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон".

Факт наявності заборгованості на день звернення ТОВ "Промелектроніка" з позовом до суду (07.08.2018) підтверджується також актом звірки взаємних розрахунків від 11.05.2018. Позовна заява обґрунтовується простроченням виконання покупцем зобов’язання з оплати поставленої продукції за договором поставки. Зустрічна позовна заява аргументована порушенням товариством строків поставки продукції,  визначених договором поставки, та порушенням зобов’язання з поставки товару належної якості.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 09.06.2020 рішення Господарського суду Сумської області від 31.01.2020 скасовано та ухвалено нове рішення. Провадження у справі у частині стягнення з ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" на користь ТОВ "Промелектроніка" суми основного боргу закрито. Первісні позовні вимоги задоволено частково.

ОЦІНКА СУДУ
Переглядаючи в касаційному порядку зазначені судові рішення, КГС ВС погодився з твердженням скаржника ТОВ "Промелектроніка" про відсутність на теперішній час висновку ВС щодо питання застосування норм права (статей 599, 692 ЦК України) у подібних правовідносинах стосовно того, чи є належним чиномопроведене виконання зобов’язання у випадку, якщо постачальником було здійснено поставку товару, строк на приймання продукції завершився, покупцем не заявлено про відмову від прийняття товару, докази поставки неякісного товару відсутні, однак у подальшому такий товар направлено постачальнику і прийнято ним, і чи виникає у покупця обов’язок з оплати за поставлений товар.

 Відповідно до статті 599 ЦК України зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чино покупець відмовився прийняти та оплатити товар, продавець має право за своїм вибором вимагати оплати товару або відмовитися від договору купівлі-продажу. З наведеною нормою кореспондується положення частини четверто статті 690 ЦК України, якою встановлено що в разі, що якщо покупець без достатніх підстав зволікає з прийняттям товару або відмовився його прийняти, продавець має право вимагати від нього прийняти та оплатити товар або має право відмовитися від договору купівлі-продажу  Водночас колегія суддів зауважує, що право вимагати прийняття та оплати товару продавець може реалізувати лише у тих випадках, коли покупець відмовляється від прийняття товару без достатніх правових підстав, передбачених статтями 666, 670, 672, 678, 686 ЦК України тощо.

При цьому чинне цивільне законодавство чітко не визначає, в якій формі та якими саме діями має підтверджуватися факт відмови покупця від прийняття та оплати товару.

Наведене не виключає наявності підстав вважати, що відповідна відмова може бути виражена і в діях покупця щодо фактичного повернення поставленого товару без попереднього письмового повідомлення продавця про таку відмову. Так, за змістом положень частини першої статті 671 і частин першої, третьої статті 672 ЦК України якщо за договором купівлі-продажу переданню підлягає товар у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), продавець зобов’язаний передати покупцеві товар в асортименті, погодженому сторонами. Якщо продавець передав товар в асортименті, що не відповідає умовам договору купівлі-продажу, покупець має право відмовитися від його прийняття та оплати, а якщо він вже оплачений, — вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми. У разі відмови від товару, асортимент якого не відповідає умовам договору купівлі-продажу, або пред’явлення вимоги про заміну цього товару покупець має право відмовитися від оплати цього товару, а якщо він вже оплачений, — вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

За встановлених судами обставин справи КГС ВС погоджується з висновком апеляційного суду про те, що з урахуванням повернення покупцем постачальнику частини товару (6 підшипників) і невиконання постачальником обов’язку з подальшої поставки цього товару, помилковими є твердження ТОВ "Промелектроніка" про те, що його зобов’язання з поставки цього товару сє виконаним належним чином і остання накладна датована 21.12.2017, а отже 10-денний строк на оплату поставленої продукції закінчився 03.01.2018.

У зв’язку з цим КГС ВС наголошує, що, зазначаючи про відсутність висновку ВС щодо вищезазначеного питання застосування норм права (статей 599, 692 ЦКУкраїни) у подібних правовідносинах, скаржник помилково не враховує як змістуположень статей 599, 615, 672, 692 ЦК України в їх сукупності, так і встановлених судами під час розгляду цієї справи обставин фактичної відмови покупця від прийняття частини поставленої продукції шляхом вчинення дій з її повернення постачальнику, а також подальшої належним чином оформленої відмови підприємства у квітні 2018 року від зобов’язання за договором поставки.

Отже, із системного аналізу змісту статей 599, 615, 672, 692 ЦК України, які регулюють спірні правовідносини, та встановлених судами фактичних обставин справи колегія суддів дійшла висновку, що оскільки чинне законодавство не передбачає, в якій формі та якими саме діями має підтверджуватися факт відмови покупця від прийняття та оплати товару, норми статей 599, 692 ЦК України у подібних правовідносинах в аспекті встановлення наявності/відсутності виникнення у покупця обов’язку з оплати товару в разі здійснення поставки товару, який у подальшому було повернуто постачальнику і прийнято ним, слід застосовувати так:

 "За умови існування передбачених законом достатніх правових підстав
відмова покупця від прийняття та оплати товару може проявлятися у юридично
значимих діях покупця, спрямованих на фактичне повернення поставленого товару, і такі дії мають вчинятися покупцем у межах строку, визначеного договором для приймання товару, без попереднього чи одночасного письмового повідомлення покупцем продавця про таку відмову, що виключає настання обов’язку покупця оплатити товар, який знаходиться у фактичному розпорядженні продавця".

Ураховуючи викладене, КГС ВС зауважив, що наведена скаржником підстава касаційного оскарження, передбачена пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, отримала своє підтвердження під час касаційного провадження, оскільки на теперішній час відсутній висновок ВС щодо застосування норм статей 599, 692 ЦК України у подібних правовідносинах, проте наведені обставини виключають скасування оскаржуваної постанови з цієї підстави. КГС ВС зазначив, що суд апеляційної інстанції, дослідивши зібрані у справі докази в їх сукупності, дійшов правильного висновку про наявність підстав для часткового задоволення первісного і зустрічного позовів, у зв’язку з чим постанову Північного апеляційного господарського суду від 09.06.2020 залишив без змін.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 15.09.2020 у справі № 920/618/18 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/91652980