flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Протокол № 1/16 від 07.10.2016р.

Протокол  № 1/16

засідання Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ

господарського суду Волинської області

 

07 жовтня 2016р.                                                                                                                     місто Луцьк

           

            Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ господарського суду Волинської області (далі - Дисциплінарна комісія) у складі: заступника керівника апарату суду                   Антонюк С.В., начальника відділу управління персоналом Соломки О.М., начальника фінансово-економічного відділу-головного бухгалтера Гапанюк А.Є., начальника відділу документального забезпечення та контролю Полінкевич М.В., головного спеціаліста відділу управління персоналом Федоренко І.М., головного спеціаліста відділу управління персоналом                     Савінської Т.С, діє відповідно до наказу керівника апарату суду від 05.10.2016 року № 18/02-5.

 

Присутні:

Антонюк Світлана Володимирівна – заступник керівника апарату суду;

Соломка Оксана Миколаївна – начальник відділу управління персоналом;

Гапанюк Алла Євгеніївна – начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер;

Полінкевич Мирослава Вікторівна – начальник відділу документального забезпечення та контролю;

Федоренко Інна Миколаївна - головний спеціаліст відділу управління персоналом;

Савінська Тетяна Силівна – головний спеціаліст відділу управління персоналом.

 

Порядок денний:

1. Про обрання Голови, заступника Голови та Секретаря Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ господарського суду Волинської області (доповідач – заступник керівника апарату суду Антонюк С.В.).

 

СЛУХАЛИ:

Заступника керівника апарату суду Антонюк С.В., яка повідомила, що для ведення першого засідання комісії необхідно обрати відкритим голосуванням головуючого і секретаря засідання, який буде вести протокол, та запропонувала внести пропозиції щодо кандидатур головуючого на першому засіданні та секретаря.

 

ВИСТУПИЛИ:

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер Гапанюк А.Є.., яка запропонувала головуючим на засіданні обрати начальника відділу управління персоналом Соломку О.М., секретарем – головного спеціаліста відділу управління персоналом                    Федоренко І.М.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Результати голосування:

за – 6;

проти – 0;

утримались – 0.

 

Головуючий на засіданні начальник відділу управління персоналом Соломка О.М. запросила секретаря приступити до ведення протоколу та оголосила про перехід до розгляду питання порядку денного - Про обрання Голови, заступника Голови та Секретаря Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ господарського суду Волинської області (доповідач – заступник керівника апарату суду Антонюк С.В.).

 

СЛУХАЛИ:

Заступника керівника апарату суду Антонюк С.В., яка повідомила, що відповідно до статті 69 Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу" для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ.

Дисциплінарну комісію стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", утворює керівник державної служби у кожному державному органі. Строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить три роки.

Наказом керівника апарату суду від 05.10.2016 №18/02-5 внесено зміни в наказ №16/02-5 від 21.07.2016 та утворено Дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ господарського суду Волинської області та затверджено її склад, визначено строк повноважень членів комісії до 04.10.2019 і затверджено Положення про Дисциплінарну комісію суду.

Відповідно до вимог пункту 3.1. Положення про Дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ господарського суду Волинської області члени дисциплінарної комісії на першому засіданні обирають Голову та Секретаря Дисциплінарної комісії. Також, згідно з вимогами пункту 3.2. вказаного Положення, з метою безперебійної роботи комісії необхідно обрати і заступника Голови, який виконуватиме обов’язки Голови, у разі його відсутності.

 

            Головуючий на засіданні начальник відділу управління персоналом Соломка О.М. запропонувала присутнім виступити по питанню порядку денного зборів та висловити пропозиції щодо кандидатур для обрання Голови, заступника Голови та секретаря Дисциплінарної комісії господарського суду Волинської області з розгляду дисциплінарних справ.

 

ВИСТУПИЛИ:

Головний спеціаліст відділу управління персоналом Савінська Т.С., яка запропонувала кандидатуру Голови комісії – заступника керівника апарату суду Антонюк С.В., кандидатуру заступника Голови комісії – начальника відділу документального забезпечення та контролю Полінкевич М.В., кандидатуру Секретаря комісії – головного спеціаліста відділу управління персоналом Федоренко І.М.

 

Інших пропозицій не надійшло.

 

Головуючий на засіданні начальник відділу управління персоналом Соломка О.М. пропозицію Савінської Т.С. поставила на голосування.

 

Результати голосування:

за – 6;

проти - 0;

утримались - 0.

 

ВИРІШИЛИ:

 


1. Обрати Головою Дисциплінарної комісії суду – заступника керівника апарату суду Антонюк Світлану Володимирівну, заступником Голови комісії – начальника відділу документального забезпечення та контролю Полінкевич Мирославу Вікторівну, Секретарем комісії – головного спеціаліста відділу управління персоналом Федоренко Інну Миколаївну.


2. Секретарю комісії Федоренко І.М. інформацію про Голову комісії, його заступника та Секретаря довести до відома голови суду та керівника апарату суду, оприлюднити на веб-сайті суду.


Головуючий на засіданні                                                                                                О.М. Соломка      

                                                          

Секретар                                                                                                                           І.М. Федоренко                                   


 

З протоколом Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ господарського суду Волинської області від 07.10.2016 № 1/16 ознайомлені:

 

Голова суду                                                                                                                     М.С. Шум


Керівник апарату суду                                                                                                   О.О. Коритнюк


Члени комісії:

Антонюк С.В.

Полінкеивч М.В.

Гапанюк А.Є.

Савінська Т.С.