flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок приймання звернень громадян

Як звернутися до Господарського суду Волинської області 

Шановні громадяни, звернення пропозиції, зауваження, заяви (клопотання), скарги, які ви бажаєте подати до господарського суду можуть бути:

- подані особисто безпосередньо у приміщенні суду за адресою: м. Луцьк проспект Волі 54а , через канцелярію  суду каб.101, 1-й поверх, (понеділок - четверг - з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45);

- направлені поштою на адресу суду: 43010, м.Луцьк, пр. Волі 54а;

- надіслані на електронну адресу суду: inbox@vl.arbitr.gov.ua дані шляхом заповнення електронної форми звернення громадян на сайті суду у розділі громадянам: http://vl.arbitr.gov.ua

- за допомогою засобів телефонного зв’язку, а саме за номерами телефону:

(0332)724 - 103 – відділ діловодства (канцелярія)

(0332)724–102 -  інформаційний центр

(0332) 724- 110 – приймальня голови суду

(0332) 200-224 – "гаряча лінія";

(03322) 724-110 (факс)

 - також можливо подати усне звернення до суду на особистому прийомі керівництва суду, згідно з графіком суду.

Звернення громадян є одним із засобів захисту їх прав та законних інтересів. Вказане право закріплено основним законом держави. У ст. 40 Конституції України зазначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Правовою основою для взаємовідносин громадянина і судового органу є Закони України “Про звернення громадян”, “Про інформацію”, Інструкції з діловодства в господарських судах України, «Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

Загальні засади реалізації права громадян на звернення визначено Законом України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року № 393/96. Відповідно до ст.3 якого зверненнями громадян є викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до чинного законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

При поданні звернення відповідно до ст.5 Закону “Про звернення громадян” мають бути дотримані такі вимоги:

а) вимоги до адресування: звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;

б) вимоги до форми: у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви карги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження; 

Реєстрація звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів, запитів на інформацію посадових осіб державних органів, фізичних та юридичних осіб, а також запитів на публічну інформацію здійснюється відділом діловодства суду  відповідно до Інструкції з діловодства в господарських судах України.

Вся кореспонденція, що надходить до Господарського суду Волинської області, приймається та реєструється в електронно-облікових журналах вхідної та вихідної кореспонденції.

Особі, яка подає звернення чи запит на інформацію, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження. Така копія повертається особі.

Вхідні непроцесуальні документи вносяться до автоматизованої системи документообігу суду, передаються на розгляд керівництву суду (голові суду або керівнику апарату суду), який визначає відповідального виконавця за надання відповіді.

Процесуальні документи, які стосуються провадження у справі, що надходять до суду: відзиви, клопотання, додаткові матеріали, а також інші документи, що стосуються судових справ, у порядку, передбаченому розділом 2 Інструкції з діловодства в господарських судах України, передаються суддям (помічникам суддів) під підпис за реєстрами для розгляду після реєстрації у автоматизованій системі документообігу «Діловодство спеціалізованого суду».

Звернення вважаються опрацьованими, якщо порушені в них питання розглянуті по суті, вжито необхідних заходів, надано відповідь заявнику в письмовій (електронній) формі, а також якщо порушені питання зняті з розгляду заявником, про що є його письмове (електронне) повідомлення.

Відповіді на запит підлягають обов'язковій реєстрації у відділі діловодства суду.