Повідомлення
про корупцію

Інформація про особу заявника

Інформація про особу, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції»

Інформація про факти корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції»

зображення або doc,pdf (не більше 3мб)

_________________

*Інформація зазначається обов’язково.