flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інтегрування гендерного підходу в діяльність Державної судової адміністрації України

Створення ефективної системи судового захисту, яка б дозволяла усувати перешкоди в реалізації права на рівність і недискримінацію -  важливе завдання для України.

Від  дотримання рівності великою мірою залежить доступ до правосуддя, якість судових послуг, справедливе вирішення спорів.

То ж очевидною постає необхідність включення ґендерного виміру в інституційну політику органів судової влади та у всі сфери судочинства; запровадження і усталення практики аналізу  та експертизи політик, стратегій та програм  з точки зору гендерного підходу.

Державна судова адміністрації України стала першою інституцією судової влади, яка здійснила гендерний аудит, і це може стати хорошим прикладом і мотиватором для інших органів судової влади.

Ключовими цілями гендерного аудиту ДСАУ було:

Однак,  гендерний аудит, який проводився в ДСАУ, не був самоціллю, він заклав фундамент  подальшої роботи з удосконалення політик, практик і процедур, і в цьому його особлива цінність.

В основі  гендерного аудиту Державної судової адміністрації України  -   методології проведення ґендерного аудиту, розроблена Міжнародною організацією праці, в якій акцентується увага не так на контрольній, як на розвивальній, освітній складовій та обов’язковій участі колективу в процесі аудиту.

З огляду на це, важливим завданням ґендерного аудиту було зміцнення спроможності колективу ДСАУ :

Для проведення Ґендерного аудиту ДСАУ застосовувалися такі методи:

Інтерв’ю та індивідуальні співбесіди зі співробітниками; Фокус-групове обговорення ( взяли участь 30 осіб (24 жінки та 6 чоловіків)

забезпечили можливість отримання якісної інформації, що охоплює

 - сферу інституційної політики ДСАУ (правила, процедури)

 - та  особистісну сферу (гендерна чутливість працівників; оцінка внеску керівництва та рядових працівників в інтегрування комплексного ґендерного підходу).

Інтерактивні тренінги з гендерного мейнстрімінгу (взяли участь 78 працівників ДСАУ (67 жінок, 11 чоловіків), окрім поглиблення знань та посилення ґендерної чутливості працівників, стали майданчиком для аналізу політики, процесів та процедур ДСАУ, а також додатковим джерелом інформації про рівень обізнаності та ґендерної чутливості працівників, їх потенціал враховувати ґендерний підхід у своїй роботі.

Тренінги з ґендерного мейнстрімінгу допомогли також отримати інформацію щодо першочергових, найбільш пріоритетних заходів, які, на думку  учасників тренінгів, допоможуть запровадити комплексний ґендерний підхід у ДСАУ.

Серед них:

Аналіз документації на предмет врахування питань ґендерної рівності, наявності ґендерно чутливих показників сприяв  отриманню інформації про рівень системності та послідовності діяльності ДСАУ з впровадження політики ґендерної рівності.

Анкетування ( взяли участь 40 осіб (32 жінки, 8 чоловіків)– допомогло оцінити  рівень інтегрування ґендерного підходу в програми та процеси ДСАУ, зокрема, в політику з питань персоналу; виявити широкий спектр ґендерних проблем, включно з аспектами розуміння проблематики ґендерної рівності працівниками, відкритості колективу до сприйняття такої інформації та готовності до змін.

Використання різноманітних методів забезпечило комплексне виконання низки важливих завдань: моніторингу, оцінки, налагодження комунікації, просвітництва,  завдяки чому ґендерний аудит Державної судової адміністрації України став універсальним та ефективним засобом впровадження ґендерного підходу і просування політики ґендерної рівності в організації.

Партисипативний формат аудиту допоміг закріпити отримані знання, перенести їх у площину повсякденного спілкування, що сприятиме формуванню ґендерно чутливого організаційного середовища.

 

Звичайно, поки рано говорити про довгострокові результати  гендерного аудиту.

Але очевидно, що даний процес вже позитивно вплинув на колектив, оскільки  сприяв зміні уявлення про ґендерний підхід, кращому розумінню принципів та інструментів ґендерного інтегрування.

Ґендерний аудит забезпечив:

В перспективі гендерний аудит допоможе:

ґендерного підходу

Результати ґендерного аудиту можуть бути використані для: