flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Індекс глобального гендерного розриву

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі (січень 2020 року) була представлена доповідь «Індекс глобального гендерного розриву».

Індекс глобального гендерного розриву (Global Gender Gap Index) призначений для вимірювання реального рівноправ’я між представниками обох статей за субпоказниками:

Вперше звіт про глобальний гендерний розрив був опублікований в 2006 році, і з того часу щорічно представляється на Всесвітньому економічному форумі. 

За даними звіту, загальний глобальний гендерний розрив зменшився – через збільшення на 2 % представництва жінок на керівних посадах.

Однак експерти Всевітнього економічного форуму прогнозують, що знадобиться 99,5 років для досягнення повного паритету.

Лідером за показниками «Індексу глобального гендерного розриву»  11-й рік поспіль стала Ісландія.

Традиційно у першій п’ятірці – скандинавські країни: Норвегія ( 2 місце),  Фінляндія ( 3 місце), Швеція (4 місце).

Україна у рейтингу  «Глобального гендерного розриву» за результатами 2019 року посіла сумарне  59 місце, піднявшись на 6 сходинок порівняно з 2018 роком (65 місце).

За субпоказниками:

За субпоказником Політичні повноваження Україна посіла 83 місце, покращивши свої позиції на 19 балів порівняно з 2018 роком!

З-поміж  пострадянських країн у рейтингу Глобального гендерного розриву :

 Латвія посідає загальне 11 місце, Молдова- 23 місце, Естонія- 26, Білорусь-39, Литва- 33, Грузія-74,  Росія на 81 місці.

Канада у рейтингу Глобального гендерного розриву на 19 місці, Великобританія -на 21 місці, США на 53 місці.

Пакистан, Ірак, Ємен-  на протилежному кінці шкали (150-153 місця), що свідчить про великий розрив у можливостях жінок і чоловіків. 

В той самий час, згідно доповіді Всесвітнього економічного форуму, економічний гендерний розрив збільшився -   через зниження участі жінок  на ринку праці.

На даний час частка жінок на ринку праці складає 55% (порівняно з 78% чоловіків).

За оцінками консалтингової компанії McKinsey, якби жінки були представлені на ринку праці так само, як і чоловіки ( відігравали  таку ж роль), у світовій економіці з’явилися б додаткові $28 трлн, що склало б масовий приріст світового ВВП на 26%.

У всьому світі заробітна плата чоловіків на 40 % перевищує заробітну плату жінок.

Експерти Всесвітнього економічного форуму пов’язують цей розрив з такими факторами, як обмежений  доступ жінок до фінансових ресурсів, ринку капіталу та  землі, концентрація жінок у галузях з більш низькою заробітною платою, на низькооплачуваних посадах, подвійне навантаження жінок, що обмежує можливості професійного розвитку, змушує жінок працювати в режимі неповної зайнятості або за тимчасовими контрактами, а також з факторами дискримінації за ознакою статі та упередженим  ставленням роботодавців під час працевлаштування жінок, визначення розміру заробітної плати, кар'єрного зростання.

Вражаюче, але, за оцінками Всесвітнього економічного форуму, глобальний паритет в оплаті праці буде досягнуто лише в 2277 році!

Отже, пройде 257 років, поки заробітна плата жінок і чоловіків, накінець, зрівняється. 

ІІ. “Рейтинг щастя” ООН (World happiness report-2020):

Прикметно, що країни, які лідирують за показниками Індексу реального рівноправ’я (переважно-скандинавські), посіли найвищі позиції у «Рейтингу щастя» ООН ( World happiness report-2020):

  1. Фінляндія
  2. Данія
  3. Швейцарія
  4. Ісландія
  5. Норвегія
  6. Нідерланди
  7. Швеція

 

Щасливі країни- не обов’язково найбагатші. На загальний Індекс щастя впливають такі показники, як:

Крім того, на результат впливало суб'єктивне відчуття щастя або нещастя. Наприклад, враховувалися відповіді на запитання про минулий день: Чи сміялися ви? Чи було відчуття щастя? Чи відчували занепокоєння? гнів?

За даними  «Рейтингу щастя – 2020»  Україна посідає 123 місце (з-поміж 156-х країн)

Динаміка «Індексу щастя» України: