flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗВІТ результатів роботи груп ( 26 вересня- 9-11 жовтня)

ЗВІТ

результатів роботи груп  (  26 вересня- 9-11 жовтня)

25 вересня

У тренінгу взяли участь 21 особа (19 жінок, 2- чоловіки) - представниці/ки провідних управлінь ДСАУ: юридичного, планово-фінансового, інформатизації та судової статистики, з питань персоналу, забезпечення діяльності керівництва ДСА, організаційного забезпечення   органів суддівського самоврядування, управління з питань об’єктів державної власності. 

Рейтинг першочергових заходів:

26 вересня

Взяли участь 22 особи. З них 3 чоловіки ( 2- головні спеціалісти (юридичне управління та  управління інформатизації та судової статистики); 1- начальник відділу  (управління організаційного забезпечення суддівського самоврядування)

Першочергові заходи:

(Організувати роботу з визначення гендерно-чутливих індикаторів та визначити алгоритми реагування на них- розробка правил- 13; Внести пропозиції закріпити у положенні дотримання рівної участі жінок і чоловікв (спеціалістів ДСАУ) у постійно діючих комісіях ДСАУ- 11)

Визначали переваги інтегрування гендерного підходу для суспільства,судів, для ДСАУ. Серед переваг інтегрування гендерного підходу у діяльності та інституційній політиці ДСАУ- згуртованість у колективі, покращення внутрішніх комунікацій, зменшення конфліктних ситуацій, консенсус в організації та прийнятті управлінських рішень; збалансування домашніх та професійних обов’язків.

9 жовтня

Взяли участь 17 осіб; з них 2 чоловіки ( 1-начальник відділу (юридичне управління); 1- головний спеціаліст (планово-фінансове управління).

Першочергові заходи ( у голосуванні взяли участь 13 осіб):

11 жовтня

Взяли участь 17 осіб. З них 2 чоловіки (головні спеціалісти ( управління з питань обєктів державної власності; організаційного забезпечення суддівського самоврядування)

Першочергові заходи:

(Закріплення в Положенні про конкурс (роботу з персоналом) гендерно-чутливих питань (13)

Внести зміни до Положення ДСАУ щодо інтегрування гендерного підходу (4)

Призначення відповідальної особи за впровадження гендерного підходу – з обов’язковим щоквартальним звітуванням (7)

(Проведення виїзних тренінгів за участі керівництва (10)

Проведення освітніх заходів з включенням до Плану роботи ДСАУ ( для підвищення обізнаності в питаннях гендерної рівності) (8)

 Проведення аналогічних заходів у територіальних відділеннях ДСАУ (2)

25 вересня-9-11 жовтня

Кожна учасниця/ник тренінгу записували на стікерах і представляли групі один крок/дію, яку зроблять впродовж трьох місяців- для подолання гендерних стереотипів та  просування принципів гендерної рівності.

Серед них:

(Розповім вдома про тренінг (1); Поговорю з дитиною про ГР, розповім про гендерні стереотипи (3); Сімейна бесіда (2); Обговорю з дружиною питання гендерної рівності, поділюся отриманою інформацією; Обговорю з чоловіком отриману інфоримацію, обміняємося думками )

 ***

За підсумком роботи 4-х груп, першочерговими заходами, які слід запровадити ДСАУ для інтегрування гендерного підходу, визначені наступні: 

Аналіз анкет зворотнього зв’язку

За результатами анкети зворотнього звязку всіх 4-х груп, переважна більшість учасниць\ків оцінили програму та організацію тренінгу на відмінно.

Лише  3 учасниці оцінили на добре  програму та 6 учасниць/ків оцінили на добре організацію тренінгу.

Всі учасниці/ки (окрім одного) підтвердили необхідність проводити такі тренінг і надалі. Один учасник (чоловік)  оцінив програму тренінгу як задовільну і зазначив, що в подальшому проводити подібні тренінги не потрібно, тому що «проявлялися ознаки фемінізму».

Згідно результатів анкети зворотнього звязку ( всіх 4-х груп), найкориснішими, на думку учасниць\ків, були модулі:

Серед додаткових побажань- Більше часу, плюс- виїзні тренінги; відзначалися інформативність та корисність; збалансованість.

Висновки

Тренінг  підтвердив необіхідність продовженння системної інфоримаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на поглиблення обізнаності працівників ДСАУ в питаннях гендерно рівності; посилення їх гендерної чутливості; поглиблення вмінь і навичок ідентифікувати нерівність, дискримінацію за ознакою статі;

Особливої уваги потребує зміцнення інституційного потенціалу ДСАУ впроваджувати комплексний гендерний підхід –інтегрувати питання гендерної рівності в  організаційну політику та структуру, у всі аспекти діяльності ДСАУ;  інституціалізувати   питання рівності та недискримінації- закріпити у норматично-правових актах, положеннях та програмних документах  відповідні пріоритети,  принципи,  правила, стандарти поведінки.

Для ефективного виконання поставлених завдань  надзвичайно важливо оцінити потенціал ДСАУ щодо гендерного мейнстрімінгу- здійснити гендерний організаційний аудит-  окреслити переваги, сильні сторони, та  існуючі перешкоди на шляху інтегрування  питань ГР у політику, структуру та діяльность ДСАУ, а головне- визначити практичні короки посилення  цього потенціалу. 

Нагальною постає необхідність  запровадження програм і заходів, спрямованих на підтримку ДСАУ щодо інтегрування  гендерного підходу (розробка методології впровадження гендерного підходу: посібники, збірки кращих практик, рекомендації щодо збору  та  аналізу гендерної статистики,  включення гендерних питань до стратегій і програм діяльності тощо).

Дані заходи сприятимуть посиленню гендерного потенціалу ДСАУ, а відтак-  зміцненню загального організаційного потенціалу.