flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Національний План дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок

Національний План дій з виконання рекомендацій,

викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року містить завдання і заходи, які безпосередньо стосуються судової влади України.

Зокрема, на виконання Рекомендацій 15 (с): Забезпечити доступ жінок і дівчат до правосуддя та прийняти процедури для розслідування випадків сексуального насильства, що враховують ґендерний аспект; …зміцнювати потенціал судової системи, з тим щоб забезпечити її незалежність, неупередженість і сумлінність,

19 (a) Продовжувати зусилля по боротьбі з корупцією та реформи, спрямовані на інституційну розбудову судової системи, в тому числі шляхом систематичного підвищення кваліфікації суддів, прокурорів, адвокатів, співробітників поліції і інших правоохоронних органів щодо застосування Конвенції, а також загальних рекомендацій Комітету і його прецедентних рішень відповідно до Факультативного протоколу, у Національному плані дій передбачені наступні заходи:

 

Зміст рекомендацій

Заходи, спрямовані на виконання рекомендацій

Індикатори досягнення

Термін

Виконання

Відповідальні

26.

15 (c) Забезпечити доступ жінок і дівчат до правосуддя та прийняти процедури для розслідування випадків сексуального насильства, що враховують ґендерний аспект; проводити відповідне навчання і приймати кодекси поведінки та протоколи для поліції і збройних сил, які враховують ґендерний аспект, а також зміцнювати потенціал судової системи, з тим щоб забезпечити її незалежність, неупередженість і сумлінність

Внести зміни до законодавства щодо відміни судового збору для позивачів у випадках розгляду справ сексуального насильства

 

 

Проект змін до законодавства щодо відміни судового збору для позивачів у випадках розгляду справ сексуального насильства розроблено та подано на розгляд Верховній Раді України

 

 

2019

МВС, Мінюст

28

 

Розробити і внести зміни і доповнення до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині переліку осіб, які мають право на отримання такої допомоги, включивши до переліку постраждалих від ґендерно зумовленого насильства

Розроблено законопроект про внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо включення до переліку осіб, які мають право на отримання такої допомоги, постраждалих від ґендерно зумовленого насильства та подано на розгляд Верховній Раді України

2019-2020

мінюст

40.

19 (a) Продовжувати зусилля по боротьбі з корупцією та реформи, спрямовані на інституційну розбудову судової системи, в тому числі шляхом систематичного підвищення кваліфікації суддів, прокурорів, адвокатів, співробітників поліції і інших правоохоронних органів щодо застосування Конвенції, а також загальних рекомендацій Комітету і його прецедентних рішень відповідно до Факультативного протоколу

Здійснити аналіз включення ґендерного компоненту до існуючих програм, навчальних планів спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, кваліфікаційного іспиту та кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді)

Здійснено аналіз щодо включення ґендерного компоненту до наявних програм навчання (первинної підготовки, вищої освіти, підвищення кваліфікації, службової підготовки) всіх фахівців сектору правосуддя, за результатами підготовлено та оприлюднено аналітичну записку

2019

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України (за згодою)

ДСА

(за згодою)

Професійні об’єднання суддів (за згодою)

Збори суддів (за згодою

 

 

Здійснити аналіз наявних програм тренінгів, що є обов’язковими в межах підготовки для підтримання кваліфікації, тестових та практичних завдань іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання суддів, а також тренінгів, які суддя має право обрати залежно від своїх потреб, на предмет врахування в них ґендерного компоненту

Здійснено аналіз щодо включення ґендерного компоненту до наявних програм тренінгів, за результатами підготовлено та оприлюднено аналітичну записку

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України (за згодою)

ДСА

(за згодою)

Професійні об’єднання суддів (за згодою)

Збори суддів (за згодою)

 

 

За результатами проведеного аналізу доповнити наявні програми, навчальні плани спеціальної підготовки, зміст кваліфікаційного іспиту, тестових та практичних завдань іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання суддів, а також тренінгів у межах підготовки для підтримання кваліфікації суддів ґендерним компонентом

Наявні програми, навчальні плани спеціальної підготовки, зміст кваліфікаційного іспиту, тестових та практичних завдань іспиту, тренінгів у межах підготовки для підтримання кваліфікації суддів доповнено ґендерним компонентом

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України (за згодою)

ДСА

(за згодою)

Професійні об’єднання суддів (за згодою)

Збори суддів (за згодою)

 

 

Доповнити анкету оцінювання, яка заповнюється викладачем (тренером) за результатами тренінгів з підготовки суддів, анкету незалежного оцінювання роботи судді в судовому засіданні, анкету самооцінки пунктами, які спрямовані на оцінку оволодіння суддею знаннями, вміннями й навичками із застосування міжнародних стандартів забезпечення ґендерної рівності

До процедур відбору на посаду судді та кваліфікаційної оцінки суддів включено вимогу ґендерної компетентності

2019

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України (за згодою)

ДСА

(за згодою)

Професійні об’єднання суддів (за згодою)

Збори суддів (за згодою)

 

 

Здійснювати систематичний і тематичний моніторинг судових рішень і судових процесів на предмет дотримання принципу ґендерної рівності

Здійснено систематичний і тематичний моніторинг судових рішень і судових процесів на предмет дотримання принципу ґендерної рівності (щорічно)

постійно

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України (за згодою)

ДСА

(за згодою)

Професійні об’єднання суддів (за згодою)

Збори суддів (за згодою)

 

 

Виробити критерії (індикатори) для виокремлення судових справ в Єдиному державному реєстрі судових рішень, які містять ґендерний компонент, та механізми їх обов’язкового застосування при внесенні суддями рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень

Розроблено індикатори виокремлення судових справ, що містять ґендерний компонент. Запропоновано механізм їх обов’язкового застосування при внесенні рішень

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України (за згодою)

ДСА

(за згодою)

Професійні об’єднання суддів (за згодою)

Збори суддів (за згодою)

 

 

Систематично узагальнювати та поширювати судову практику щодо застосування принципу ґендерної рівності при здійсненні правосуддя

Забезпечено систематичне поширення судової практики щодо застосування принципу ґендерної рівності при здійсненні правосуддя

Постійно

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України (за згодою)

ДСА

(за згодою)

Професійні об’єднання суддів (за згодою)

Збори суддів (за згодою)

 

 

Поширювати серед суддів інформацію про кращі практики застосування принципу ґендерної рівності при здійсненні правосуддя, в тому числі практику Європейського суду з прав людини

Суддівський корпус поінформовано про кращі практики застосування принципу ґендерної рівності при здійсненні правосуддя (частка охоплення)

Постійно

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України (за згодою)

ДСА

(за згодою)

Професійні об’єднання суддів (за згодою)

Збори суддів (за згодою)

 

 

Доповнити Кодекс суддівської етики положеннями, спрямованими на забезпечення принципу ґендерної рівності у функціонуванні системи здійснення правосуддя в Україні

Кодекс суддівської етики доповнено положеннями, спрямованими на забезпечення принципу ґендерної рівності

2019

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України (за згодою)

ДСА

(за згодою)

Професійні об’єднання суддів (за згодою)

Збори суддів (за згодою)

 

 

Забезпечити облаштування судових приміщень для розгляду ґендерно чутливих справ

Започатковано практику обладнання судових приміщень для розгляду ґендерно чутливих справ (відсоток від всіх приміщень)

2019

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

Національна школа суддів України (за згодою)

Вища рада правосуддя України (за згодою)

Рада суддів України (за згодою)

ДСА

(за згодою)

Професійні об’єднання суддів (за згодою)

Збори суддів (за згодою)

50

19 (b) Усунути всі можливі перешкоди для доступу жінок до правосуддя, в тому числі шляхом забезпечення безоплатної правової допомоги та звільнення від судових витрат для жінок, які не мають достатніх коштів

Здійснити аналіз потреб вразливих груп жінок щодо отримання безоплатної правової допомоги й звернення до суду

 

2019-2020

Мін’юст

Мінсоцполітики

54

19 (d) Підвищувати інформованість жінок про їхні права та рівень їх правової грамотності в усіх питаннях, які охоплюються Конвенцією, з тим щоб вони могли відстоювати свої права

Підготувати соціальні теле- і радіо- програми з підвищення правової обізнаності з питань прав жінок

 

 

 

 

 

Ініціювати розробку тем фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт з питань прав жінок, включаючи поінформованість жінок про їх права та основні джерела їх поінформованості

Перелік пріоритетних тем фундаментальних та прикладних тем науково-дослідних робіт (НДР) з питань забезпечення прав жінок сформовано та передано до наукових установ