flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки

Звітність судів містить вичерпну інформацію, зокрема розподілену за статтю та віком, що стосується розгляду справ у сфері протидії домашньому насильству. Крім того, що інформація міститься у звітності судів, вона розміщується додатково на веб-порталі "Судова влада України" у рубриці "Інше" розділу "Судова статистика" у підрубриці "Інформація про результати розгляду справ у сфері протидії домашньому насильству", зокрема:

Інформація оновлюється після кожного звітного періоду – щорічно (відповідно до наказу ДСА України від 23.06.2018 № 325 звітність судів формується за звітний період – рік), після завершення звітного періоду.

Крім того, з метою приведення даних звітності судів до індикаторів бази даних TransMONEE ДСА України внесені зміни до форми звітності № 1-к "Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження" та доповнено показниками "Кількість неповнолітніх свідків, які брали участь у судовому розгляді кримінального провадження", вік потерпілих (до 13 років;
14-17 років; від 18 років). Відображення цієї інформації передбачається у звіті за 2021 рік.

 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 756-р затверджено план дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки (далі – План дій).

Пунктом 2 зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України зобов’язано міністерства, інші державні органи, відповідальні за виконання плану дій, забезпечити: виконання плану дій у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством; внесення відповідної інформації до електронної системи моніторингу і контролю за виконанням зазначеного плану на єдиному веб-порталі електронного урядування; оприлюднення інформації про стан виконання плану дій за відповідний період на своїх офіційних веб-сайтах.

Згідно з пунктом 23 Плану дій ДСА України є відповідальною за виконання заходу щодо забезпечення процесуальних прав осіб з інвалідністю, зокрема щодо: надання документів та інших матеріалів справи в електронному форматі; забезпечення альтернативи для участі осіб з інвалідністю в судових засіданнях у разі недоступності приміщення суду; використання формату легкого читання та інших підсилювальних форматів спілкування; забезпечення доступності будівель судів для осіб з інвалідністю.

"1. Щодо надання документів та інших матеріалів справи в електронному форматі.

- забезпечення функціонування підсистеми "Електронний суд" (строк виконання – січень 2022 року).

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21 затверджено Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистеми "Електронний суд".

Також Вища рада правосуддя у газеті "Голос України" від 04.10.2021 № 168(7668) опублікувала оголошення про початок функціонування трьох підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистеми "Електронний суд".

Вказана підсистема офіційно розпочала своє функціонування з 05.10.2021.

Підсистема "Електронний суд" забезпечує можливість користувачам створювати та надсилати в електронному вигляді процесуальні чи інші документи до суду, інших органів та установ у системі правосуддя, а також отримувати інформацію про стан і результати розгляду таких документів.

Протягом 2021 року в системі зареєстровано близько 56 тис. користувачів та подано до суду близько 267 тис. документів.

- забезпечення функціонування підсистеми "Електронний кабінет" (строк виконання – січень 2022 року)

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21 затверджено Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистеми "Електронний кабінет".

Також Вища рада правосуддя у газеті "Голос України" від 04.10.2021 № 168(7668) опублікувала оголошення про початок функціонування трьох підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистеми "Електронний кабінет".

Вказана підсистема офіційно розпочала своє функціонування з 05.10.2021.

Підсистема "Електронний кабінет" забезпечує реєстрацію особи в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі та подальшу її автентифікацію з використанням електронного підпису. Також за допомогою цієї підсистеми користувачу надається доступ до всіх інших підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

- забезпечення функціонування мобільного застосунку "єСуд" (строк виконання – січень 2022 року)

У період з лютого по липень 2021 року ДСА України за підтримки ПРООН в Україні, реалізовано проект зі створення мобільного застосунку "єСуд". Застосунок є версією підсистеми "Електронного суду", адаптованого для використання за допомогою мобільних пристроїв (смартфонів, планшетів та інших мобільних девайсів):

Мобільний застосунок "єСуд" дозволяє:

- отримувати повістки та повідомлення про судові засідання;

- переглядати судові рішення та інші процесуальні документи по справі;

- переглядати заяви, клопотання та інші документи, які користувач створив в своєму кабінеті;

- переглядати з можливістю анулювання довіреностей та ордерів, які видав користувач.

Офіційно про початок тестування мобільного застосунку ДСА України оголосила 27.08.2021.

Наразі цим додатком в тестовому режимі вже скористалося більше 6000 користувачів.

  1. Щодо забезпечення альтернативи для участі осіб з інвалідністю в судових засіданнях у разі недоступності приміщення суду.

- забезпечення функціонування підсистеми відеоконференцзв’язку, яке забезпечує можливість дистанційної участі сторін у судових засіданнях поза межами приміщення суду (строк виконання – січень 2022 року).

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21 затверджено Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистеми відеоконференцзв’язку.

Також Вища рада правосуддя у газеті "Голос України" від 04.10.2021 № 168(7668) опублікувала оголошення про початок функціонування трьох підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистеми відеоконференцзв’язку.

Вказана підсистема офіційно розпочала своє функціонування з 05.10.2021.

Підсистема відеоконференцзв’язку забезпечує учасникам справи можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів, в установі попереднього ув’язнення, установі виконання покарань або медичному закладі за допомогою технічних засобів, наявних у відповідній установі. Відеозапис судового засідання автоматично зберігається у централізованому файловому сховищі.

Підсистема відеоконференцзв’язку також забезпечує користувачам можливість брати участь у засіданнях інших органів та установ системи правосуддя в режимі відеоконференції.

Протягом 2021 року в підсистемі відеоконференцзв’язку зареєстровано близько 27 тис. користувачів, проведено близько 145 тис. судових засідань з можливістю дистанційної участі сторін процесу.

  1. Щодо використання формату легкого читання та інших підсилювальних форматів спілкування.

- забезпечення доступності веб-порталу судової влади для осіб з інвалідністю (строк виконання – січень 2022 року).

ДСА України вживає усіх можливих заходів щодо підвищення ефективності доступу до правосуддя, доступності судових послуг, а також засобів цифрових технологій, які забезпечують доступ до інформації судочинства усіх громадян, у тому числі осіб з інвалідністю.

Так, на офіційному веб-порталі "Судова влада України" запроваджені елементи управління, які дають можливість користувачам з вадами зору та слуху змінити розмір шрифту і викладені програмно елементами мови програмування HTML: заголовки, списки, таблиці, фрейми. Такий сервіс є доступним для цих груп осіб за наявності спеціалізованого програмного забезпечення, встановленого на персональному комп’ютері користувача, що забезпечує безперешкодну навігацію по сторінках судів на офіційному веб-порталі "Судова влада України".

Крім того, на веб-порталі "Судова влада України" запроваджено функціонал відповідності візуального відображення інформації та її мовної навігації, доступності капчі (звуковий аналог) та забезпечена можливість управління шрифтами.

Усі суди на офіційному веб-порталі "Судова влада України" мають власні веб-сторінки з можливістю доступу користувачів з вадами зору та слуху.

  1. Щодо забезпечення доступності будівель судів для осіб з інвалідністю.

- вжиття заходів для організації безперешкодного доступу до будівель, приміщень судів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" (строк виконання – грудень 2023 р., з урахуванням наявних бюджетних призначень на цю мету)".

Доступ до правосуддя в Україні забезпечується для усіх громадян, у тому числі – осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Питання доступності будівель (приміщень) судів регулюються чинним законодавством у сфері містобудування та архітектури, у тому числі:
ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди" (зі змінами); ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд", що набули чинності з 01.04.2019.

Створення для осіб з інвалідністю безбар’єрного середовища та комфортних умов перебування в судах відповідно до вимог ДБН потребують усі приміщення місцевих та апеляційних судів. Водночас мінімальні стандарти доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі – МГН) в судах забезпечуються шляхом реалізації принципу розумного пристосування з урахуванням особливостей кожного конкретного випадку, у тому числі розміщення у разі потреби на рівні першого поверху канцелярії, приймальні, залів судових засідань, а також облаштування приміщень судів допоміжними технічними засобами. Також питання доступності вирішується шляхом вжиття організаційних заходів відповідальними особами, що призначені в усіх судах для надання допомоги особам з інвалідністю та іншим МГН. Інформація про відповідальну особу та контактні телефони розміщується на офіційному веб-сайті суду та є відкритою для загального доступу. Для осіб з вадами зору здійснюється дублювання інформації рельєфнокрапковим шрифтом (шрифт Брайля). Станом на 31.12.2021 кількість судів, у приміщеннях яких назви основних приміщень і покажчиків руху продубльовано рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля) становить 44% від загальної кількості судів.

У приміщеннях судів здійснюється контрастне маркування скляних поверхонь (зокрема прозорі двері облаштовуються попереджувальною контрастною смугою), маркування перепадів рівнів (порогів), а також сходинок сходового маршу контрастною фарбою або із застосуванням фактурного матеріалу покриття.

Разом з тим, ДСА України продовжує вживати всіх можливих заходів щодо забезпечення доступності будівель судів для осіб з інвалідністю з урахуванням наявних бюджетних призначень на цю мету.".