flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Запит до участі у процедурі цінових пропозицій

Запит

до участі у процедурі цінових пропозицій

Послуги з перевезення пасажирів наземним транспортом інші

60.23.1

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна судова адміністрація України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26255795

1.3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: ДКУ м. Києва, МФО – 820172, ЄДРПОУ – 26255795, р/р – 35216001004024.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Cімановський Олександр Володимирович –начальник управління (01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел (044) 277-76-15, simanovskiy@court.gov.ua), головний спеціаліст  Новосьолова Світлана Вікторівна (01601, м. Київ, вул. Липська, 16 Г, тел/факс (044) 277-76-87, novosolova@court.gov.ua)

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державна судова адміністрація України, код ЄДРПОУ 26255795

2. Джерело фінансування закупівлі: державні кошти

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.court.gov.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: 60.23.1 послуги з перевезення пасажирів наземним транспортом інші

5.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: послуги з перевезення співробітників Державної судової адміністрації України

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: протягом  2011 року

6. Основні умови договору: відповідно до умов ст. 41 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

             7. Строк дії цінових пропозицій: пропозиції вважаються дійсними протягом 120 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: 01601, м. Київ, вул. Липська, 16, літера Г, каб. 303

8.2. Строк: 26  вересня 2011 року до 10 год. 00 хв.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, актовий зал

9.2. Дата: 26 вересня 2011 року

9.3. Час: 11 год. 00 хв.

10. Додаткова інформація:

1.     Кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати учасники процедури закупівлі, встановлюються відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-VІ.

2.     Вимоги до предмету закупівлі, перелік документів, яки подаються в складі цінової пропозиції та вимоги, щодо їх оформлення та подання наведено у Додатку №1.

3.     Зразок цінової пропозиції (форма, яка подається учасником на фірмовому бланку) наведено в Додатку №2.

4.     За додатковою інформацією звертатися за  тел. (044) 277-76-87, 277-76-15.

 

 

Заступник Голови –

Голова комітету з конкурсних торгів             ___________________            В.В. Півторак 

 М.П.                                                                (підпис)

 

 

Додаток 1

 

Інструкція учасникам

 

               Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у запиті цінових пропозицій на рівних умовах.

               Валютою пропозиції є національна валюта України - гривня.

               Усі документи, що мають відношення до пропозиції та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою.

               Пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

               Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію.

               Усі сторінки пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

               Пропозиція  запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення запиту цінових пропозицій; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до 26 вересня 2011  до 11-00 год."

                Пропозиція яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

комерційної частини;

кваліфікаційної частини;

Комерційна частина повинна містити:

заповнена форма пропозиції згідно з Додатком 2;

документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції;

Кваліфікаційна частина повинна містити:

документи згідно з Додатком 3;

документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям;

документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі на підставі статті 17 Закону (2289-VI).

               Відповідно до статті 16 Закону (2289-VI) замовник встановлює наступні  кваліфікаційні критерії:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

наявність фінансової спроможності.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи, зазначені Додатку 2.

Замовник відмовляє учаснику у участі в процедурі закупівлі у разі, якщо учасник  не дотримується вимог ст. 17 Закону  (2289-VI)

     Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає документи, зазначені Додатку 3.

     Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним вимогам.

     Кожен   учасник   має  право  подати  тільки  одну  цінову пропозицію,  яка  не  може  бути  в  подальшому  змінена.

     Цінові  пропозиції розкриваються у встановлений замовником час.  До  участі  у   процедурі   розкриття   цінових   пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.

     Під час  розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, встановленою Уповноваженим органом.

     Копія протоколу  розкриття   цінових   пропозицій   надається будь-якому  з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.

     Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.

    Переможцем процедури запиту цінових пропозицій  визнається учасник,  який подав пропозицію,  що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

     Замовник акцептує  цінову  пропозицію   в   день   визначення переможця.  Протягом  одного  робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції,  а всім учасникам -  повідомлення  про  результати  процедури  запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

     Повідомлення про  акцепт   цінової   пропозиції   обов'язково безоплатно   публікується   в  державному  офіційному  друкованому виданні з питань державних закупівель.

     Замовник укладає   з   переможцем   договір   про   закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше  ніж  через  п'ять  робочих  днів  з  дня  публікації  в державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань  державних закупівель повідомлення про  акцепт  цінової  пропозиції,  але  не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

     Договір про   закупівлю,   укладений  з  порушенням  строків, передбачених цією частиною, є нікчемним.

     6. Замовник відхиляє цінові пропозиції,  у разі якщо вони  не відповідають   вимогам  замовника,  зазначеним  у  запиті,  або  з підстав, зазначених у статті 17 цього Закону.

     7. Замовник відміняє процедуру запиту цінових  пропозицій  та має   право  визнати  її  такою,  що  не  відбулася,  у  випадках, визначених статтею 30 цього Закону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))

Уважно вивчивши комплект документів до запиту цінових пропозицій, цим подаємо на участь у конкурсних торгах свою пропозицію:

 

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю послуги з перевезення пасажирів наземним транспортом інші (послуги з перевезення співробітників ДСА України), код класифікатора 60.23.1, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

 

Назва автотранспорту

Кількість одиниць

Ціна за 1 год. роботи автотранспорту в робочі дні

(з ПДВ), грн.

Ціна 1 км пробігу

 (з ПДВ), грн

Підсумкова орієнтовна вартість послуг до кінця року,

грн.

1

2

3

4

5

6

1

Легковий автомобіль

об’єм двигуна до 1,8

2

 

 

 

2

Легковий автомобіль

об’єм двигуна від 1,8 до 2,4

2

 

 

 

 

*(при розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів учасник включає всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені учасником стосовно запропонованих товарів, робіт і послуг.

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша конкурсна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту пропозиції.

5. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.

               

 

_______________________________________________

          (Підпис керівника підприємства, організації, установи)

                                               МП*     

 

Заповнення усіх пунктів даної форми є обов’язковим.

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів.


Додаток 3

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям (відповідно до ст.16 Закону)

1. Лист в довільній формі, в якому зазначається наступна інформація:

- наявність  працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази (рухомого складу відповідного автотранспорту).

2. Копія Балансу підприємства (форма № 1) за останній звітний період завірена печаткою Учасника;

3. Копія Звіту про фінансові результати (форма № 2) за останній звітний період завірена печаткою Учасника;

4. Копія Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за останній звітний період завірена печаткою Учасника.

5. Оригінал або завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, дійсної на момент фактичної дати розкриття пропозицій

6.      Лист в довільній формі з інформацією про виконання  аналогічних договорів з копіями підтверджуючих документів (дозволи або ліцензії, передбачені законодавством, на впровадження діяльності, договори, рекомендаційні листи, тощо).

7.      Довідка від учасника торгів про наявність власних чи орендованих автомобілів із зазначенням дати їх випуску (рік випуску автомобіля не раніше 2005 року).

8.      Довідка від учасника  торгів з інформацією про наявність водіїв. Надати завірені учасником копії водійських посвідчень.

9.      Надати відомості про освіту та професійний досвід водіїв.

 

Документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника (відповідно до ст.17 Закону)

1. Копія документу на підтвердження повноваження особи, яка підписує договори (Протокол, Довіреність  тощо)

2. Довідка складена в довільній формі, яка містить інформацію про наступне:

- учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

3. Інформація про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету.

4. Копія Статуту із змінами (у разі їх наявності)  або іншого установчого документу.

5. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів);

в) інформація про реквізити банку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту;

г) опис технічних можливостей учасника про надання послуг автотранспортом, який відповідає вимогам стандартів щодо безпеки дорожнього руху, правил технічної експлуатації, пожежної безпеки та інших нормативно-правових вимог.

6. Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

7. Копія довідки  ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

8. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

9. Копія паспорту (для фізичних осіб).

10. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для платників ПДВ):

 

 

Примітка: 

*Всі копії мають бути завірені власною печаткою учасника. Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами);

*Документи,  що не передбачені законодавством для учасників юридичних осіб або учасників фізичних  осіб,  у  тому числі  фізичних  осіб  -  підприємців,  не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів та зазначається інформація про законодавчі підстави для їх неподання.

Замовник приймає рішення про  відмову  учаснику,  в участі у  процедурі  закупівлі та  зобов'язаний   відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника на підставі пункту 1 статті 17 Закону.

Замовник  може  прийняти  рішення  про  відмову  учаснику, в участі у процедурі  закупівлі, попередній  кваліфікації  учасників  та  може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника на підставі пункту 2 статті 17 Закону.

 


Додаток 4

 

 

 

Вимоги щодо транспорту та підприємства-учасника.

 

  1. 4 (чотири) легкових автомобіля (рік випуску автомобілів не раніше 2005 року), з водіями;

  2. Об'єм двигуна: 2 автомобілі    до 1,8 л,  2 автомобілі – від 1,8 л до 2,4 л.

  3. Можливість працювати з ненормованим графіком, без обмеження пробігу.

  4. Оплата автотранспортних послуг проводиться за фактом виконання даних послуг.

 

Вартість автомобілів, що будуть надаватись у пропозиції учасника, не повинна перевищувати 110 000,0 (сто десять тисяч) грн.