flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

 № 6 від 25.07.2012 р.  

№ №№333_______ 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна судова адміністрація України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26255795

1.3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Новосьолова Світлана Вікторівна – завідуюча сектором контролю у сфері державних закупівель  (01601, м. Київ, вул. Липська, 16г, тел/факс (044) 277-76-70, novosolova@court.gov.ua).

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державна судова адміністрація України,  26255795

2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: 72.20.1 – носії інформації з записом (антивірусне програмне забезпечення (ліцензії)).

3.2. Кількість  товарів, обсяг надання послуг: 6500 од.

3.3. Місце поставки товарів, надання послуг: Державна судова адміністрація України, вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601.

3.4. Строк поставки товарів, надання послуг:  липень - серпень 2012 року.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності). www.court.gov.ua.

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:  Інформаційно-аналіичний бюлетень «Вісник державних закупівель»  від 11.06.2012 № 70 (672) номер оголошення 218429  (КОМ).

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованому в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційно-аналіичний бюлетень «Вісник державних закупівель»  від 11.07.2012 № 83 (685) номер оголошення 248016 (КОМ).

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:  Інформаційно-аналіичний бюлетень «Вісник державних закупівель» 25.07.2012 р.  № 89 (691) номер оголошення 257812 (КОМ).

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції:

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3.

5.2. Найменування/прізвище, ім’я, по-батькові:

-   Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТЕК ПРО»,

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Безпека інформаційно-телекомунікаційних систем».

-   Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕБ ФОРМАТ».

5.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

                        - 32983765;

                        - 35363887;

                        -35811104.

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи):

                        - 02232, м. Київ, вул. Цвєтаєвої, 11, оф.63;

                        - 03040, м. Київ, вул. Ярославська, № 4-Б;

                        - 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, н. п. № 43.

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 05.07.2012 року до 10:00.

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 05.07.2012 року 11:00.

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: 3.

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення . ---

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції:

№ 1 – 181 090,00 грн. (сто вісімдесят одна тисяча дев’яносто  гривень 00 коп.) з ПДВ.

№ 2 –182 000,00 грн. (сто вісімдесят дві тисячі гривень 00 коп.) з ПДВ.

№ 3 – 179 400,00 грн. (сто сімдесят девять тисяч чотириста гривень 00 коп.) з ПДВ.

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну:  179 400,00 грн. (сто сімдесят дев’ять тисяч чотириста гривень 00 коп.) з ПДВ.

6.7. Дата акцепту пропозиції: 07.07.2012 року.

7. Інформація про учасника з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по-батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕБ ФОРМАТ».

7.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:  35811104.

           7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): - 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, н. п. № 43.

8. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 20 липня 2012 року, 179 400,00 грн. (сто сімдесят дев’ять тисяч чотириста гривень 00 коп.) з ПДВ.

9. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 27,60 грн. ( двадцять сім гривень 60 коп.) з ПДВ.

10 Дата і підстави прийняття рішення про неукладання договору про закупівлю. ---

11. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:

11.1. Дата прийняття такого рішення.---

11.2. Підстави.---

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин,  установлених статтею 17 Закону України « Про здійснення державних закупівель», із зазначенням відповідних підстав:

12.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею  17 Закону:

-   Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТЕК ПРО»,

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Безпека інформаційно-телекомунікаційних систем».

-   Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕБ ФОРМАТ».

12.2. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею  17 Закону, та підстава для кожного такого учасника.---

13. Інша інформація.

Замовник здійснює закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 200 тисяч гривень.

Кінцева  дата подання пропозицій конкурсних торгів  та дата розкриття була перенесена на 05.07.2012 року в зв’язку з внесенням змін замовником до технічних вимог

 

 

                14. Склад комітету з конкурсних торгів

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

Заступник Голови Державної судової адміністрації України

Півторак Володимир Вікторович

 

Заступник Голови комітету з конкурсних торгів,

Перший заступник Голови Державної судової адміністрації України

Балаклицький Іван Ілліч

 

Члени комітету з конкурсних торгів:

 

Начальник управління планово-фінансової діяльності

Покотило Ярослав Богданович

 

Начальник управління бухгалтерського

обліку та звітності

Сомко Галина Андріївна

 

Начальник управління аудиту

Лещенко Олександр Петрович

 

Начальник управління правового забезпечення

Кощинець Віктор Васильович

 

Секретар комітету з конкурсних торгів,

Завідуюча сектором контролю у сфері державних закупівель

Новосьолова Світлана Вікторівна

 

В. о. Голови –

Голова комітету з конкурсних торгів          ___________________            Півторак  В.В.

 М.П.