flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

ІНФОРМАЦІЯ
про результати процедури запиту цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державна судова адміністрація України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 26255795

1.3. Місцезнаходження. 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5.

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державна судова адміністрація України, 26255795

2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет України

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі. 60.23.1 Послуги з перевезення пасажирів наземним транспортом інші.

3.2. Кількість товарів, вид виконання робіт чи надання послуг. послуги з перевезення співробітників Державної судової адміністрації України.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Київ.

4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про процедуру запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про процедуру запиту цінових пропозицій. www.court.gov.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. ІАБ № 108/2 (554/2) від 09.09.2011 р.  № оголошення 163435

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. ІАБ № 126 (572) від 21.10.2011 р.  № оголошення 190523

5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій:

5.1. Дата акцепту цінової пропозиції. 18.10.2011 р.

5.2. Дата укладення договору про закупівлю. 01.11.2011 р.

5.3. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:

5.3.1. Дата прийняття рішення.

5.3.2. Причини.

6. Ціна договору про закупівлю. 100 000,0 (сто тисяч) грн.

7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій:

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Державне підприємство «Автотранспортне підприємство Державної судової адміністрації України»

7.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 23824268

7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи). 04205, м. Київ, пр. Оболонський, 23-а; факт  01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5,

7.4. Номер телефону, телефаксу. (044) 277-76-96

 

 

Заступник Голови –

Голова комітету з конкурсних торгів    ___________________         В.В. Півторак 

 М.П.                                                                (підпис)

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2010 р. за N 634/17929 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій

1. Інформація готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 інформації.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 та 27 частини першої статті 1 Закону.

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

4. Щодо пункту 2 інформації.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1 Закону. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".

5. Щодо пункту 3 інформації.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням підпунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економіки України.

Щодо підпункту 3.1. У разі здійснення закупівлі товарів або послуг, крім найменування предмета закупівлі, зазначається також код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 або Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затверджених наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822, залежно від обраного предмета закупівлі (за наявності).

6. Щодо пункту 4 інформації.

У пункті 4.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі такого розміщення).

7. Щодо пункту 5 інформації.

У підпункті 5.1 зазначається дата акцепту цінової пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну.

Підпункт 5.3 заповнюється у разі відміни процедури запиту цінових пропозицій або визнання її такою, що не відбулася, із зазначенням дати та причин прийняття такого рішення відповідно до статті 30 Закону.

8. Щодо пункту 6 інформації.

Ціна договору про закупівлю зазначається у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням ПДВ. У разі коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку "(без ПДВ)".

У разі коли договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, встановленого Національним банком України.

9. Щодо пункту 7 інформації.

У підпункті 7.1 зазначається повне найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи.

У підпункті 7.2 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи - ідентифікаційний номер (за наявності).

У підпункті 7.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

 

Заступник
директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення 

 
 
 
С. С. Пересунько