flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

N 1 від 04.04.2012 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державна судова адміністрація України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 26255795

1.3. Місцезнаходження. 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Cімановський Олександр Володимирович –начальник управління (01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел (044) 277-76-15, simanovskiy@court.gov.ua), помічник Голови  Новосьолова Світлана Вікторівна (01601, м. Київ, вул. Липська, 16 Г, тел/факс (044) 277-76-87, novosolova@court.gov.ua).

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державна судова адміністрація України, код ЄДРПОУ 26255795

2. Джерело фінансування закупівлі: Державний  бюджет України.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. 60.23.1 послуги з перевезення пасажирів наземним транспортом інші послуги з перевезення співробітників Державної судової адміністрації України

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт вид робіт або послуг. ---

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. М. Київ.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2012 року (квітень-грудень).

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). www.court.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі     Міністерства    економічного розвитку і торгівлі    України    ВДЗ  № 5/16  (607/16)  від  12.01.2012 р.  № оголошення 026732 (ТРЗ).

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі- Закон).---

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. ВДЗ № 28/9 (630/9) від 05.03.2012 р.  № оголошення 119469.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ВДЗ № 41 (643) від 04.04.2012 р.  № оголошення 155889 ТРЗ).

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).-

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два)

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Державне підприємство «Автотранспортне підприємство Державної судової адміністрації  України»

 Державне підприємство «Автобаза Верховного Суду України»

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 23824268 ; 32308304

6.4. Місцезнаходження /місце проживання  

04205, м. Київ, пр-т Оболонський , 23 А, факт. 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5;

01043, м. Київ, вул. П. Орлика, 4

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів(дата і час). 14.02.2012 р. до 10:00.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 14.02.2012 р. об 11:30.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2 (дві).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).---

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.

Державне підприємство «Автотранспортне підприємство Державної судової адміністрації  України» - 299 900,00 двісті дев’яносто дев’ять  тисяч дев’ятсот гривень 00 коп.) грн. (з ПДВ), інші умови ---.

Державне підприємство «Автобаза Верховного Суду України» - 359 040,00 (триста п’ятдесят дев’ять тисяч сорок гривень 00 коп.) грн.(з ПДВ), інші умови ---.

7.6. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення. ---

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1.Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

Найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 299 900,00 грн. (з ПДВ)

Найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 359 040,00 грн. (з ПДВ)

Номер №1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 299 900,00 двісті дев’яносто дев’ять  тисяч дев’ятсот гривень 00 коп.) грн. (з ПДВ)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 01.03.2012 р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Державне підприємство «Автотранспортне підприємство Державної судової адміністрації  України»

9.2. Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків. 32824268

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс 04205, м. Київ, пр-т Оболонський , 23 А, факт. 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел. (044) 277-76-96

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

29.03.2012 р., 299 900,00 двісті дев’яносто дев’ять  тисяч дев’ятсот гривень 00 коп.) грн. (з ПДВ).

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару)

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю. (якщо таке мало місце).

12. Торги  відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Підстави.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

 Державне підприємство «Автотранспортне підприємство Державної судової адміністрації  України»

Державне підприємство «Автобаза Верховного Суду України»

11.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

Державне підприємство «Автотранспортне підприємство Державної судової адміністрації  України»

Державне підприємство «Автобаза Верховного Суду України»

11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

12. Інша інформація.

Процедура запиту цінових пропозицій застосована щодо даного предмету закупівлі тому, що існує постійно діючий ринок транспортних послуг та вартість їх не перевищує 200 тисяч гривень.

Процедура подання пропозицій конкурсних торгів та їх розкриття переносилось з 26 вересня 2011 року на 17 жовтня 2011 року у зв’язку з технічними причинами.

До участі у процедурі запрошувалось 3 учасника, пропозиції надійшли від 2 (двох) учасників).

13. Склад комітету з конкурсних торгів

Голова комітету з конкурсних торгів,

Заступник Голови Державної судової адміністрації України

Півторак Володимир Вікторович

 

Заступник Голови комітету з конкурсних торгів,

Перший заступник Голови Державної судової адміністрації України

Балаклицький Іван Ілліч

 

Члени комітету з конкурсних торгів:

 

Начальник управління планово-фінансової

діяльності та соціального забезпечення

Холоднюк Зеновій Васильович

 

Начальник управління бухгалтерського

обліку та звітності

Сомко Галина Андріївна

 

Начальник контрольно-ревізійного відділу

Лещенко Олександр Петрович

 

Начальник відділу забезпечення договірної та

претензійно-позовної роботи

Ярошенко Сергій Миколайович

 

Секретар комітету з конкурсних торгів,

Головний спеціаліст відділу матеріально-побутового

забезпечення та організації діяльності служби судових

розпорядників управління  матеріально-технічного

та побутового забезпечення

Новосьолова Світлана Вікторівна

 

 

Заступник Голови –

Голова комітету з конкурсних торгів          ___________________            В.В. Півторак 

 М.П.