flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 4 від 18.06.2012 р.

ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

 № 4 від 18.06.2012 р.  

№ №№333_______ 

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державна судова адміністрація України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 26255795

1.3. Місцезнаходження. вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Новосьолова Світлана Вікторівна – помічник Голови  (01601, м. Київ, вул. Липська, 16г, тел/факс (044) 277-76-87, novosolova@court.gov.ua).

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державна судова адміністрація України,  26255795

2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. послуги з оброблення даних обчислювальними засобами (послуги з експлуатації Єдиного державного реєстру судових рішень) код класифікатора – 72.30.2.

3.2. Кількість  товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. ДСА України, вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2012 р.

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності). www.court.gov.ua.

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. ВДЗ від 18.05.2012 № 60/2 (662/2) номер оголошення 206778.

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Уповноваженого органу Bulletin №. 22 (96) від 29.05.2012 №12564.

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного   учасника,   розміщеного  на веб-порталі  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.   18.05.2012 № 206778/1.

4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі у одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 23.05.2012 62(664) ВДЗ номер оголошення 209445.

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «ВДЗ» № 70/4 (672/4) від 12.06.2012 р. № 227600.

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 19.06.2012 №25 (99) №14300.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі 11.04.2012 р.

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).

18.04.2012 р. об 14 год. 30 хв., актовий зал, вул. Липська, 18/5,  м. Київ, 01601.

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ)

18 976 422,00 (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сімдесят шість тисяч чотириста двадцять дві) грн. (з ПДВ).

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Державне підприємство «Інформаційні судові системи»

8.2. Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків. 34614292

8.3. Місцезнаходження, телефон, вул. Червоноармійська, 55-Г, м. Київ, 03680, тел. (044) 207 35 60, 207 35 57.

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

08.06.2012 р.

18 976 422,00 грн. (Вісімнадцять мільйонів дев’ятсот сімдесят шість тисяч чотириста двадцять дві гривні 00 коп.) з ПДВ.

10. Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару). ---

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» учасником подано усі документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбачених Законом, а саме:

пояснювальна записка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної  кваліфікації,  які  мають необхідні знання та досвід,

копія договору про надання аналогічних послуг;

копії балансу за останній звітний період, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, установчі документи підприємства, свідоцтво про державну реєстрацію.

               13. Інша інформація.

На виконання вимог Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (далі - Реєстр), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 740 (зі змінами) Державною судовою адміністрацією України в 2006-2007 роках було визначено адміністратора Реєстру, згідно зі ст. 16, 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», шляхом закупівлі послуг з забезпечення функціонування Реєстру в одного учасника - Державного підприємства «Судовий інформаційний центр». За цей час було створено та впроваджено спеціалізоване програмне забезпечення, було створено інформаційно-технічну та телекомунікаційну інфраструктуру функціонування Реєстру, підібрано кваліфікованих спеціалістів. В 2007 році в результаті реформування державного підприємства «Судовий інформаційний центр», на підставі наказу ДСА України від 24 квітня 2007 року № 31 шляхом приєднання до Державного підприємства «Інформаційні судові системи» (далі - Підприємство) останнє набуло статусу Правонаступника державного підприємства «Судовий інформаційний центр», прийнявши на себе всі права та обов’язки відповідно до чинного законодавства України, в тому числі і обов’язки інформаційно-технічного адміністратора Реєстру.

Підприємством придбано та встановлено потужне серверне обладнання для забезпечення безперебійної роботи Реєстру, створено систему резервного копіювання та зберігання інформації, створено систему автентифікації та наступної ідентифікації користувачів, дворівневу систему доступу до Реєстру у відповідності до чинного законодавства України.

Передача судових рішень в електронному вигляді до Реєстру здійснюється із застосуванням засобів електронного цифрового підпису, які запроваджені в місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції та підтримуються Підприємством.

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах» від 05 червня 2009 року № 1475-VІ, Підприємством впроваджено заходи щодо забезпечення з        1 січня 2010 року можливості використання автоматизованої системи документообігу суду в місцевих та апеляційних адміністративних судах.

Згідно  Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  від  07  липня  2010  року          № 2453- VІ, Підприємством впроваджено заходи щодо забезпечення з 1 січня 2011 року можливості використання автоматизованої системи документообігу суду у місцевих та апеляційних господарських, а також місцевих та апеляційних загальних судах.

Крім того, заміна учасника призведе до унеможливлення надання користувачам цілодобового доступу до Реєстру та на певний період (до створення відповідних умов) повної зупинки функціонування Реєстру, або закупівлі послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни, а також до витрачання значних бюджетних коштів, у тому числі збільшення витрат на повторне виконання раніше виконаних робіт

Таким чином, існують всі об’єктивні фактори, що свідчать про неможливість виконання зазначених послуг іншим учасником, крім Державного підприємства «Інформаційні судові системи», та про наявність підстав для застосування процедури закупівлі у одного учасника відповідно до підпункту 2 пункту 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010 року № 2289-УІ, а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки  певним  постачальником (виконавцем) за відсутності при цьому альтернативи.

                13. Склад комітету з конкурсних торгів

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

Заступник Голови Державної судової адміністрації України

Півторак Володимир Вікторович

 

Заступник Голови комітету з конкурсних торгів,

Перший заступник Голови Державної судової адміністрації України

Балаклицький Іван Ілліч

 

Члени комітету з конкурсних торгів:

 

Начальник планово-фінансової діяльності

Покотило Ярослав Богданович

 

Начальник управління бухгалтерського

обліку та звітності

Сомко Галина Андріївна

 

Начальник управління аудиту

Лещенко Олександр Петрович

 

Начальник управління правового забезпечення

Кощинець Віктор Васильович

 

Секретар комітету з конкурсних торгів,

Завідуюча сектором контролю у сфері державних закупівель

Новосьолова Світлана Вікторівна

 

Заступник Голови –

Голова комітету з конкурсних торгів          ___________________            Півторак  В.В.

 М.П.