flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Оголошення про проведення про проведення процедури двоступеневих торгів

 

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення процедури двоступеневих торгів

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна судова адміністрація України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26255795

1.3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5

1.4. Реєстраційний рахунок Замовника: Державна казначейська служба України, МФО – 820172, ЄДРПОУ – 26255795, р/р – 35216001004024.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім.я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного звязку, e-mail): Новосьолова Світлана Вікторівна, помічник Голови  (01601, м. Київ, вул. Липська, 16г, тел/факс (044) 277-76-87, novosolova@court.gov.ua).

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державна судова адміністрація України, 26255795.

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення) 12 624 040,00 (дванадцять мільйонів шістсот двадцять чотири тисячі сорок) грн.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення)

Лот 1. Пристрої перезаписування з перетворенням формату даних (центр комутації системи відеоконференцзв’язку) -  4 733 882,00 (чотири мільйони сімсот тридцять три тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні 00 коп.) грн.

Лот 2. Апаратура звуковідтворювальна інша (система відеоконференцзв’язку для залу судових засідань) – 42 496,00 (сорок дві тисячі чотириста дев’яносто шість) грн.

Лот 3. Апаратура відеозаписувальна чи відеовідтворювальна / з вмонтованою телекамерою (мобільна система відеоконференцзв’язку) – 35 658,00 (тридцять п’ять тисяч шістсот п’ятдесят вісім) грн.

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.court.gov.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: апаратура записувальна і відтворювальна звуку і зображення (обладнання для відеоконференцзвязку)  код ДК 016-97 32.30.3

Лот 1. Пристрої перезаписування з перетворенням формату даних (центр комутації системи відеоконференцзв’язку). Код 32.30.31.500.

Лот 2. Апаратура звуковідтворювальна інша (система відеоконференцзв’язку для залу судових засідань). Код 32.30.31.790.

Лот 3. Апаратура відеозаписувальна чи відеовідтворювальна / з вмонтованою телекамерою (мобільна система відеоконференцзв’язку). Код 32.30.33.350.

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Лот 1 – 1 од., лот 2 – 64 од., лот 3 – 145 од.

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Державна судова адміністрація України, 27 апеляційних судів України, 10 районних судів м. Києва.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 01 вересня 2012 року.

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: 01601, м. Київ, вул. Липська, 16г, каб. 303.

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати):

7.1. Розмір:

лот 1 – 47 000,00 (сорок сім тисяч) грн.

лот 2 – 42 000,00 (сорок дві тисячі) грн.

лот 3 – 35 000,00 (тридцять п’ять тисяч) грн.

7.2. Вид: банківська гарантія.

7.3. 90 днів; не повертається відповідно до частини 3 статті 24 Закону,  надається на другому етапі торгів.

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце: 01601, м. Київ, вул. Липська, 16, літера Г, каб. 303

8.2. Строк: до 10 год. 00 хв. 17 квітня 2012 р.

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце: 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, актовий зал

9.2. Дата: 17 квітня 2012 р.

9.3. Час: 11 год. 30 хв.

10. Додаткова інформація: надається по телефону (044) 277-76-87

11. Посада,  прізвище  та ім'я особи,  що підписує оголошення

 

 

Заступник Голови –

Голова комітету з конкурсних торгів                                                 В.В. Півторак 

 М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосьолова С.В.

(066) 711 88 08