flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

 5 від 11.07.2012 р.  

№ №№333_______ 

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державна судова адміністрація України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 26255795

1.3. Місцезнаходження. вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Новосьолова Світлана Вікторівна – завідуюча сектором контролю у сфері державних закупівель  (01601, м. Київ, вул. Липська, 16г, тел/факс (044) 277-76-87, novosolova@court.gov.ua).

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державна судова адміністрація України,  26255795

2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. 72.10.1 - Консультативні послуги з конфігурації комп’ютерних технічних засобів (послуги зі створення комплексної системи захисту інформації центру обробки даних ЄСІС).

3.2. Кількість  товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Державна судова адміністрація України, вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. до 15 грудня 2012 року.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про застосування запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності). www.court.gov.ua.

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. ВДЗ від 04.06.2012 № 67 (669) номер оголошення 214594.

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованому в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 27.06.2012 №77 (679) ВДЗ номер оголошення 238010.

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 11.07.2012 № 83 (685) ВДЗ номер оголошення 246604.

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції:

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі: два.

5.2. Найменування/прізвище, ім’я, по-батькові.

- ТОВ «Науково-виробнича фірма «СпецІн Тех- проект»,

- ТОВ «Сек’юріті Тестлаб».

5.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

                        - 37643103,

                        - 37388070.

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи):

                        - 03049, м. Київ, вул. Тополева, 6

                        - 02093, м. Київ, пр-т Миру, 15-А.

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 20.06.2012 року до 10:00.

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 20.06.2012 року 11:00.

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій: дві.

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення . ---

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну:  169348,00 грн. (сто шістдесят девять тисяч триста сорок вісім гривень) з ПДВ.

6.7. Дата акцепту пропозиції: 22.06.2012 року.

7. Інформація про учасника з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по-батькові. ТОВ «Сек’юріті Тестлаб».

7.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 37388070.

7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи). - 02093, м. Київ, пр-т Миру, 15-А.

8. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 06 липня 2012 року, 169348,00 грн. (сто шістдесят дев’ять тисяч триста сорок вісім гривень) з ПДВ .

9. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). ---

10 Дата і підстави прийняття рішення про не укладання договору пр. закупівлю. ---

11. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:

11.1. Дата прийняття такого рішення.

11.2. Підстави.

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин,  установлених статтею 17 Закону України « Про здійснення державних закупівель», із зазначенням відповідних підстав:

12.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею  17 Закону.

12.2. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею  17 Закону, та підстава для кожного такого учасника.

13. Інша інформація.

                14. Склад комітету з конкурсних торгів

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

Заступник Голови Державної судової адміністрації України

Півторак Володимир Вікторович

 

Заступник Голови комітету з конкурсних торгів,

Перший заступник Голови Державної судової адміністрації України

Балаклицький Іван Ілліч

 

Члени комітету з конкурсних торгів:

 

Начальник планово-фінансової діяльності

Покотило Ярослав Богданович

 

Начальник управління бухгалтерського

обліку та звітності

Сомко Галина Андріївна

 

Начальник управління аудиту

Лещенко Олександр Петрович

 

Начальник управління правового забезпечення

Кощинець Віктор Васильович

 

Секретар комітету з конкурсних торгів,

Завідуюча сектором контролю у сфері державних закупівель

Новосьолова Світлана Вікторівна

 

Заступник Голови –

Голова комітету з конкурсних торгів          ___________________            Півторак  В.В.

 М.П.