flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

N 8 від 01.08.2012 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна судова адміністрація України.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26255795.

1.3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): завідуюча сектором контролю у сфері  державних закупівель Новосьолова Світлана Вікторівна (01601, м. Київ, вул. Липська, 16 Г, тел/факс (044) 277-76-70, novosolova@court.gov.ua).

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):  Державна судова адміністрація України, код ЄДРПОУ 26255795.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного  бюджету України.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: код 32.30.2 – приймачі телевізійні (пристрої виведення зображення).

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання  послуг: 128 од.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 27 апеляційних судів України, 10 районних судів м. Києва.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 1 вересня 2012 р.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.court.gov.ua.

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі     Міністерства    економічного розвитку і торгівлі    України: Інформаційно-аналітичний бюлетень    «Вісник державних закупівель»  № 64(666) від 28.05.2012, оголошення № 206747 (ТЕХ).

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон).---

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційно-аналітичний бюлетень    «Вісник державних закупівель»  № 80/6 (682/6) від 05.07.2012 р.  № оголошення 245598 (ТЕХ).

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційно-аналітичний бюлетень    «Вісник державних закупівель»  № 92 (694) від 01.08.2012 р.  № оголошення 262183 (ТЕХ).

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).--

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два).

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

 № 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»;

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛІС Сістемс».

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

№ 1 – 24932263;

№ 2 – 20049451.

6.4. Місцезнаходження /місце проживання:  

№ 1 - вул. Печенізька, 32, м. Київ, 04107, Україна, тел. (044) 499-69-69.

№ 2 - вул. Кіото, 27, м. Київ, 02156, тел: (044) 544-44-92.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 02.07.2012 р. до 09:30.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 02.07.2012 р. о 14:30.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (два).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).---

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.

№ 1 – 863 938,56 грн. (вісімсот шістдесят три тисячі дев’ятсот тридцять вісім гривень 56 коп.) з ПДВ.

№ 2 – 838 755,84грн. (вісімсот тридцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят п’ять гривень 54 коп.) з ПДВ.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:---

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1.Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

Найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів № 2 –  838 755,84 грн. (вісімсот тридцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят п’ять гривень 54 коп.) з ПДВ.

Найвища ціна пропозиції конкурсних торгів № 1 – 863 938,56 грн. (вісімсот шістдесят три тисячі дев’ятсот тридцять вісім гривень 56 коп.) з ПДВ.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 04 липня 2012 року.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛІС Сістемс».

9.2. Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 20049451.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. Кіото, 27, м. Київ, 02156, тел: (044) 544-44-92.

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 26.07.2012 р., 838 755,84 грн. (вісімсот тридцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят п’ять  гривень 84 коп.) з ПДВ.

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) : 6552,78 грн. ( шість п’ятсот п’ять дві гривні 78 коп.) з ПДВ.

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). ---

12. Торги  відмінені або визнані такими, що не відбулися: ---

12.1. Дата прийняття рішення. ---

12.2. Причини. ---

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

№ 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»;

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛІС Сістемс».

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам. ---

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

№ 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»;

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛІС Сістемс».

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника:---.

14. Інша інформація.

Стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення  переможця процедури закупівлі:

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = (Цminобчисл)*100, де

Бобчисл  - обчислювана кількість балів;

Цmin  - найвигідніша (найменша) ціна;

Цобчисл  - ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна»

Кращою є та пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів (100%).        

У випадку однакового значення показників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікаційний код/реєстраційний  номер облікової картки патника податків учасника процедури закупівлі

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)

Значення показників згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки

Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій)

Примітка

Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг», ідентифікаційний код 24932263;

Критерій „Ціна”:

Б обчисл  = Цminобчисл*100

863 938,56

 грн.

97,08

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛІС Сістемс», ідентифікаційний код 20049451.

Критерій „Ціна”:

Б обчисл  = Цminобчисл*100

838 755,84

 грн.

100

 

 

Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) (рішення про визнання пропозиції найбільш економічно вигідною): переможцем торгів на закупівлю приймачів телевізійних (пристроїв виведення зображення) визнано пропозицію, яка набрала найбільшу кількість балів – 100 - Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛІС Сістемс», ідентифікаційний код 20049451, і є найбільш економічно вигідною.

15. Склад комітету з конкурсних торгів

Голова комітету з конкурсних торгів,

Заступник  Голови Державної

судової адміністрації України

Півторак В.В.

 

 

Заступник Голови комітету з конкурсних торгів,

Перший заступник Голови

Державної судової адміністрації України

Балаклицький І.І.

 

Члени комітету з конкурсних торгів:

 

Начальник управління бухгалтерського

обліку та звітності

Сомко Г.А.

 

Начальник управління правового забезпечення

Кощинець В.В.

 

Начальник управління планово-фінансової

діяльності та соціального забезпечення

Покотило Я.Б.

 

Начальник управління аудиту

Лещенко О.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

Завідуюча сектором контролю у сфері

державних закупівель

Новосьолова С.В.

 

 

Заступник  Голови

Голова комітету з конкурсних торгів                                                       Півторак В.В.