flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Запит цінових пропозицій

Запит цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна судова адміністрація України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26255795

1.3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: Державна казначейська служба України, МФО – 820172, ЄДРПОУ – 26255795, р/р – 35229043004024.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): завідуюча сектором  Новосьолова Світлана Вікторівна (01601, м. Київ, вул. Липська, 16 Г, тел/факс (044) 277-76-70, novosolova@court.gov.ua)

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державна судова адміністрація України, код ЄДРПОУ 26255795

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі:  державний бюджет України.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення).

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) ( не для друку, не для оприлюднення).

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.court.gov.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: Носії інформації із записом (антивірусне програмне забезпечення (ліцензії). ДК 016-97: 72.20.1

5.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: антивірусне програмне забезпечення (ліцензії) – 6500 од.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: липень – серпень  2012 року.

6. Основні умови договору: відповідно до умов ст. 41 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

             7. Строк дії цінових пропозицій: пропозиції вважаються дійсними протягом 120 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце та спосіб подання: 01601, м. Київ, вул. Липська, 16, літера Г, каб. 303, особисто або поштою.

8.2. Строк: 05липня 2012 року до 10 год. 00 хв.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, актовий зал

9.2. Дата: 05 липня 2012 року

9.3. Час: 11 год. 00 хв.

10. Додаткова інформація:

1.     Кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати учасники процедури закупівлі, встановлюються відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-VІ.

2.     Інструкція Учасникам подається у Додатку № 1.

3.     Вимоги до предмету закупівлі подаються у Додатку № 4.

4.     Перелік документів, які подаються в складі цінової пропозиції та вимоги, щодо їх оформлення та подання наведено у Додатку №3.

5.     Зразок цінової пропозиції (форма, яка подається учасником на фірмовому бланку) наведено в Додатку №2.

6.     Основні умови Договору наведені у Додатку № 5.

7.     За додатковою інформацією звертатися за  тел. (044) 277-76-70.

 

 

Заступник Голови –

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                          Півторак В.В.

 М.П.                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Інструкція учасникам

 

               Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у запиті цінових пропозицій на рівних умовах.

               Валютою пропозиції є національна валюта України - гривня.

               Усі документи, що мають відношення до пропозиції та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою.

               Пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

               Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію.

               Усі сторінки пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

               Пропозиція  запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення запиту цінових пропозицій; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до 05 липня 2012 р.  до 11-00 год."

                Пропозиція яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

комерційної частини;

кваліфікаційної частини;

Комерційна частина повинна містити:

заповнена форма пропозиції згідно з Додатком 2;

документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції.

Кваліфікаційна частина повинна містити:

документи згідно з Додатком 3;

документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям;

документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі статті 17 Закону (2289-VI).

               Відповідно до статті 16 Закону (2289-VI) замовник встановлює наступні  кваліфікаційні критерії:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

наявність фінансової спроможності.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи, зазначені Додатку 2.

Замовник відмовляє учаснику в участі у процедурі закупівлі у разі, якщо учасник  не дотримується вимог ст. 17 Закону  (2289-VI)

     Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає документи, зазначені Додатку 3.

     Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним вимогам.

     Кожен   учасник   має  право  подати  тільки  одну  цінову пропозицію,  яка  не  може  бути  в  подальшому  змінена.

     Цінові  пропозиції розкриваються у встановлений замовником час.  До  участі  у   процедурі   розкриття   цінових   пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.

     Під час  розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, встановленою Уповноваженим органом.

     Копія протоколу  розкриття   цінових   пропозицій   надається будь-якому  з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.

     Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.

    Переможцем процедури запиту цінових пропозицій  визнається учасник,  який подав пропозицію,  що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

     Замовник акцептує  цінову  пропозицію   в   день   визначення переможця.  Протягом  одного  робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції,  а всім учасникам -  повідомлення  про  результати  процедури  запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

     Повідомлення про  акцепт   цінової   пропозиції   обов'язково безоплатно   публікується   в  державному  офіційному  друкованому виданні з питань державних закупівель.

     Замовник укладає   з   переможцем   договір   про   закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше  ніж  через  п'ять  робочих  днів  з  дня  публікації  в державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань  державних закупівель повідомлення про  акцепт  цінової  пропозиції,  але  не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

     Договір про   закупівлю,   укладений  з  порушенням  строків, передбачених Законом, є нікчемним.

     6. Замовник відхиляє цінові пропозиції,  у разі якщо вони  не відповідають   вимогам  замовника,  зазначеним  у  запиті,  або  з підстав, зазначених у статті 17 цього Закону.

     7. Замовник відміняє процедуру запиту цінових  пропозицій  та має   право  визнати  її  такою,  що  не  відбулася,  у  випадках, визначених статтею 30 цього Закону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))

Уважно вивчивши комплект документів до запиту цінових пропозицій, цим подаємо на участь у конкурсних торгах свою пропозицію:

 

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю носіїв інформації із записом (антивірусне програмне забезпечення (ліцензії) – 6500 од. ДК 016-97: 72.20.1, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів на загальну суму (цифрами та прописом) _____________________________________________________________________  в т.ч. ПДВ.

Ціна 1 од. носія інформації із записом (антивірусне програмне забезпечення (ліцензії) - ____________________________________________________________________  грн. (з ПДВ).

*(при розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів учасник включає всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені учасником стосовно запропонованих товарів, робіт і послуг).

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша конкурсна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту пропозиції.

5. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.

               

 

_______________________________________________

          (Підпис керівника підприємства, організації, установи)

                                               МП*     

 

Заповнення усіх пунктів даної форми є обов’язковим.

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів.


Додаток 3

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям (відповідно до ст.16 Закону)

1. Лист в довільній формі, в якому зазначається наступна інформація:

- наявність  працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

2. Копія Балансу підприємства (форма № 1) за останній звітний період, завірена печаткою Учасника.

3. Копія Звіту про фінансові результати (форма № 2) за останній звітний період, завірена печаткою Учасника.

4. Копія Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за останній звітний період завірена печаткою Учасника.

5. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, дійсної на момент фактичної дати розкриття пропозицій.

6.      Оригінал авторизаційної форми виробника запропонованого учасником в рамках конкурсної пропозиції програмного забезпечення, що підтверджує можливості учасника для постачання цього програмного забезпечення замовнику за даним проектом.

7.      Лист в довільній формі з інформацією про виконання  аналогічних договорів з копіями підтверджуючих документів (копії договорів – не менше 2-х, рекомендаційні листи тощо).

 

Документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника

1. Копія документу на підтвердження повноваження особи, яка підписує договори (Протокол, Довіреність  тощо)

2. Оригінал або нотаріально завірена копія Довідки Департаменту інформаційних технологій МВС України, яка містить відомості, що фізична особа, яка є учасником або посадова особа учасника (директор) та особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в тому числі бути присутнім під час процедури розкриття), не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).

3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки, яка видана відповідним територіальним органом, про відсутність рішення про порушення проти суб’єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4. Оригінал довідки податкового органу про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсної на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

5. Копія Статуту із змінами (у разі їх наявності)  або іншого установчого документу.

6. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів);

в) інформація про реквізити банку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту;

г) опис технічних можливостей учасника про надання послуг по предмету закупівлі.  

7. Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

8. Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

9. Копія довідки  ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

10. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

11. Копія паспорту (для фізичних осіб).

12. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для платників ПДВ)

13. Копія довідки  про взяття на облік платника  податку (форма 4 ОПП).

13.Довіреність на представника від Учасника.

14. Довідка від учасника у довільній формі, що підтверджує відсутність підстав для відмови Учаснику в участі у торгах.

Примітка: 

*Документи,  що не передбачені законодавством для учасників юридичних осіб або учасників фізичних  осіб,  у  тому числі  фізичних  осіб  -  підприємців,  не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів та зазначається інформація про законодавчі підстави для їх неподання.

Замовник приймає рішення про  відмову  учаснику,  в участі у  процедурі  закупівлі та  зобов'язаний   відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника на підставі пункту 1 статті 17 Закону.

Замовник  може  прийняти  рішення  про  відмову  учаснику, в участі у процедурі  закупівлі, попередній  кваліфікації  учасників  та  може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника на підставі пункту 2 статті 17 Закону.

 


Додаток 4

 

 

Вимоги щодо предмету закупівлі.

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики продукції

 

1. Загальні положення

Антивірусне програмне забезпечення повинно мати наступні можливості:

 

 

Антивірусне програмне забезпечення повинно відповідати нормативному документу з технічного захисту інформації. Учасник повинен надати копію діючого висновку Держспецзв’язку на запропоноване антивірусне програмне забезпечення як на технічний засіб загального призначення, дозволений для забезпечення технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

 

Системні вимоги:

Процесори що підтримуються: 32-розрядні (x86) и 64- розрядні (x64) Intel®, AMD®

Антивірусне програмне забезпечення повинно коректно працювати з мінімальне навантаження на операційну систему на  наступній мінімальній конфігурація робочої станції користувача:

 

Центральний процесор: Celeron 1700 Мгц;

Чіпсет: Intel 845/865;

Оперативна пам’ять: 256Мб DDR;

Жорсткий диск: 80 Гбайт;

Привід оптичних дисків: CD-ROM 52х

 

 

Операційні системи:

-        Microsoft Windows 7 (32- розрядні и 64- розрядні версії);

-        Microsoft Windows Vista (32- розрядні и 64- розрядні версії);

-        Microsoft Windows XP (32- розрядні и 64- розрядні версії);

-        Microsoft Windows Server 2003 (32- розрядні и 64- розрядні версії);

-        Microsoft Windows Server 2008 (32- розрядні и 64- розрядні версії).

 

 

2. Учасник у складі своєї пропозиції подає:

 

- Електронний носій інформації (Flash/CD/DVD) з примірниками антивірусного програмного забезпечення і ліцензійного ключа, програмної та експлуатаційної документації на нього – для ознайомлення;

- гарантійний лист на фірмовому бланку учасника, завірений підписом і печаткою, про можливість постачання 6500 ліцензій у 2012 році.

Ліцензії повинні бути універсальними як для комплексному захисту робочих станцій так і для серверів.

Термін дії ліцензійного ключа – 1 рік з моменту встановлення антивірусного програмного забезпечення на робочих станціях Замовника.

 

3. Додаткова інформація

 

1. Постачання програмного забезпечення здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 869 «Про затвердження загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються та створюються на замовлення державних органів», а саме:

Виконавець повинен забезпечити поставку програмного забезпечення відповідно до специфікації;

кожен програмний продукт (інсталяційний пакет, ліцензійний ключ тощо) повинен бути на електронному носії інформації типу Flash/CD/DVD. Постачання електронних ліцензійних ключів через мережу Інтернет не допускається. Постачання програмної та експлуатаційної документації можливе в електронному вигляді на електронному носії інформації разом з програмним продуктом або на іншому носії інформації, при цьому перелік цієї документації (в електронному та паперовому вигляді) зазначається у специфікації до договору;

на кожен програмний продукт додається ліцензійна угода або інший документ, що підтверджує правомірність його використання, у якій вказується на яку кількість комп’ютерного обладнання можливо його встановлення. Програмне забезпечення без зазначених документів (ліцензій) до Державної судової адміністрації України не приймається;

встановлення програмного забезпечення здійснюється фахівцями Державної судової адміністрації України протягом 30 календарних днів з моменту поставки;

гарантійні зобов’язання надаються виконавцем договором протягом терміну дії ліцензійного ключа.

Виконавець може надати перелік послуг (у разі наявності), які надаються безоплатно, щодо підготовки фахівців Державної судової адміністрації України з питання встановлення та використання антивірусного програмного забезпечення що є предметом закупівлі.

2. Графічне оформлення носіїв інформації повинно однозначно ідентифікувати програмне забезпечення, яке постачається.

3. Закупівля антивірусного забезпечення здійснюється з урахуванням вимог законодавства України з питання технічного захисту інформації.


 

Додаток 5

Основні умови Договору про закупівлю

1.      Предмет Договору

1. На умовах, визначених Договором про закупівлю, учасник-переможець процедури закупівлі (надалі - Виконавець) надає замовнику носії інформації з записом (ДК 016-97: 72.20.1) (антивірусне програмне забезпечення (ліцензії)), у кількості та за цінами, визначеними у Специфікації, що буде невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), а Замовник – прийняти та оплатити такі товари.

2. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

2.      Якість товарів, робіт чи послуг

Визначається чому повинна відповідати якість товару, що становить предмет Договору.

3.      Ціна Договору

Визначається загальна ціна Договору у валюті платежу – гривні.

4.      Порядок здійснення оплати

Визначається спосіб, порядок та строки (терміни) розрахунків за Договором.

Всі платежі за Договором виконуються за наявності фінансової можливості замовника.

5.      Поставка товарів (надання послуг або виконання робіт)

Визначається місце поставки програмних продуктів, яка буде здійснюватись Виконавцем (Державна судова адміністрація України).

6.      Права та обов’язки сторін

Визначаються та детально конкретизуються права та обов’язки Замовника та Виконавця.

7.      Відповідальність сторін

Визначається порядок застосування штрафних санкцій (штрафу, пені) та відшкодування збитків у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням однією із сторін своїх зобов’язань за Договором.

8.      Обставини непереборної сили

Визначається за яких обставин сторони можуть бути звільнені від відповідальності за невиконання (неналежне) виконання зобов’язань за Договором.

9.      Вирішення спорів

Визначаються умови та порядок вирішення спорів та розбіжностей між сторонами.

10.  Строк дії Договору

Визначаються дата вступу Договору в силу, строк дії Договору.

 

11.  Інші умови

Визначаються мова Договору, порядок врегулювання питань, не передбачених Договором із посиланням на законодавство, порядок обміну кореспонденцією між Сторонами, статус сторін як платників податку, порядок повідомлення про зміну адреси, платіжних реквізитів; визначаються зобов’язання сторін зберігати конфіденційну інформацію, яку вони одержать в зв’язку з виконанням Договору, визначаються гарантійні зобов’язання Виконавця/сторін; визначається порядок пролонгації Договору (з урахуванням вимог чинного законодавства у сфері держаних закупівель, у тому числі у випадках зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами ціни Договору про закупівлю) або дострокового розірвання, а також внесення змін до Договору тощо[1].

 [1] Зазначений перелік основних умов договору не є вичерпним і може доповнюватись замовником торгів та учасником-переможцем процедури закупівлі в процесі проведення переговорів до укладення Договору про закупівлю