flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Запит цінових пропозицій

Запит цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна судова адміністрація України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26255795

1.3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: Державна казначейська служба України, МФО – 820172, ЄДРПОУ – 26255795, р/р – 35229043004024.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): завідуюча сектором  Новосьолова Світлана Вікторівна (01601, м. Київ, вул. Липська, 16 Г, тел/факс (044) 277-76-70, novosolova@court.gov.ua)

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державна судова адміністрація України, код ЄДРПОУ 26255795

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі:  державний бюджет України.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення).

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) ( не для друку, не для оприлюднення).

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.court.gov.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: Консультативні послуги з конфігурації комп’ютерних технічних засобів. Код ДК-016 72.10.1

5.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: послуги зі створення комплексної системи захисту інформації центру обробки даних ЄСІС.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: до  15 грудня 2012 року

6. Основні умови договору: відповідно до умов ст. 41 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

             7. Строк дії цінових пропозицій: пропозиції вважаються дійсними протягом 120 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце та спосіб подання: 01601, м. Київ, вул. Липська, 16, літера Г, каб. 303, особисто або поштою.

8.2. Строк: 20  червня 2012 року до 10 год. 00 хв.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, актовий зал

9.2. Дата: 20 червня 2012 року

9.3. Час: 11 год. 00 хв.

10. Додаткова інформація:

1.     Кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати учасники процедури закупівлі, встановлюються відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-VІ.

2.     Інструкція Учасникам подається у Додатку № 1.

3.     Вимоги до предмету закупівлі подаються у Додатку № 4.

4.     Перелік документів, які подаються в складі цінової пропозиції та вимоги, щодо їх оформлення та подання наведено у Додатку №3.

5.     Зразок цінової пропозиції (форма, яка подається учасником на фірмовому бланку) наведено в Додатку №2.

6.     Основні умови Договору наведені у Додатку № 5.

7.     За додатковою інформацією звертатися за  тел. (044) 277-76-70.

 

Заступник Голови –

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                          В.В. Півторак

 М.П.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Інструкція учасникам

 

               Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у запиті цінових пропозицій на рівних умовах.

               Валютою пропозиції є національна валюта України - гривня.

               Усі документи, що мають відношення до пропозиції та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою.

               Пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

               Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію.

               Усі сторінки пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

               Пропозиція  запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення запиту цінових пропозицій; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до 20 червня 2012 р.  до 11-00 год."

                Пропозиція яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

комерційної частини;

кваліфікаційної частини;

Комерційна частина повинна містити:

заповнена форма пропозиції згідно з Додатком 2;

документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції.

Кваліфікаційна частина повинна містити:

документи згідно з Додатком 3;

документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям;

документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі статті 17 Закону (2289-VI).

               Відповідно до статті 16 Закону (2289-VI) замовник встановлює наступні  кваліфікаційні критерії:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

наявність фінансової спроможності.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи, зазначені Додатку 2.

Замовник відмовляє учаснику в участі у процедурі закупівлі у разі, якщо учасник  не дотримується вимог ст. 17 Закону  (2289-VI)

     Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає документи, зазначені Додатку 3.

     Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним вимогам.

     Кожен   учасник   має  право  подати  тільки  одну  цінову пропозицію,  яка  не  може  бути  в  подальшому  змінена.

     Цінові  пропозиції розкриваються у встановлений замовником час.  До  участі  у   процедурі   розкриття   цінових   пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.

     Під час  розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, встановленою Уповноваженим органом.

     Копія протоколу  розкриття   цінових   пропозицій   надається будь-якому  з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.

     Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.

    Переможцем процедури запиту цінових пропозицій  визнається учасник,  який подав пропозицію,  що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

     Замовник акцептує  цінову  пропозицію   в   день   визначення переможця.  Протягом  одного  робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції,  а всім учасникам -  повідомлення  про  результати  процедури  запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

     Повідомлення про  акцепт   цінової   пропозиції   обов'язково безоплатно   публікується   в  державному  офіційному  друкованому виданні з питань державних закупівель.

     Замовник укладає   з   переможцем   договір   про   закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше  ніж  через  п'ять  робочих  днів  з  дня  публікації  в державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань  державних закупівель повідомлення про  акцепт  цінової  пропозиції,  але  не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

     Договір про   закупівлю,   укладений  з  порушенням  строків, передбачених Законом, є нікчемним.

     6. Замовник відхиляє цінові пропозиції,  у разі якщо вони  не відповідають   вимогам  замовника,  зазначеним  у  запиті,  або  з підстав, зазначених у статті 17 цього Закону.

     7. Замовник відміняє процедуру запиту цінових  пропозицій  та має   право  визнати  її  такою,  що  не  відбулася,  у  випадках, визначених статтею 30 цього Закону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))

Уважно вивчивши комплект документів до запиту цінових пропозицій, цим подаємо на участь у конкурсних торгах свою пропозицію:

 

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю Консультативних послуг з конфігурації комп’ютерних технічних засобів (послуг зі створення комплексної системи захисту інформації центру обробки даних ЄСІС)., код класифікатора 72.10.1, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів на загальну суму (цифрами та прописом)  ________________________________ _______________________________________________________________ в т.ч. ПДВ.

*(при розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів учасник включає всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені учасником стосовно запропонованих товарів, робіт і послуг).

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша конкурсна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту пропозиції.

5. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.

               

 

_______________________________________________

          (Підпис керівника підприємства, організації, установи)

                                               МП*     

 

Заповнення усіх пунктів даної форми є обов’язковим.

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів.


Додаток 3

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям (відповідно до ст.16 Закону)

1. Лист в довільній формі, в якому зазначається наступна інформація:

- наявність  працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

2. Копія Балансу підприємства (форма № 1) за останній звітний період, завірена печаткою Учасника;

3. Копія Звіту про фінансові результати (форма № 2) за останній звітний період, завірена печаткою Учасника;

4. Копія Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за останній звітний період завірена печаткою Учасника.

5. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, дійсної на момент фактичної дати розкриття пропозицій

6.      Лист в довільній формі з інформацією про виконання  аналогічних договорів з копіями підтверджуючих документів (дозволи або ліцензії, передбачені законодавством, на впровадження діяльності, копії договорів, рекомендаційні листи, тощо).

 

Документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника

1. Копія документу на підтвердження повноваження особи, яка підписує договори (Протокол, Довіреність  тощо)

2. Оригінал або нотаріально завірена копія Довідки Департаменту інформаційних технологій МВС України, яка містить відомості, що фізична особа, яка є учасником або посадова особа учасника (директор) та особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в тому числі бути присутнім під час процедури розкриття), не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).

3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки, яка видана відповідним територіальним органом, про відсутність рішення про порушення проти суб’єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4. Оригінал довідки податкового органу про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсної на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

5. Нотаріально завірена копія Статуту із змінами (у разі їх наявності)  або іншого установчого документу.

6. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів);

в) інформація про реквізити банку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту;

г) опис технічних можливостей учасника про надання послуг по предмету закупівлі.  

7. Нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію.

8. Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

9. Нотаріально завірена копія довідки  ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

10. Нотаріально завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

11. Нотаріально завірена копія паспорту (для фізичних осіб).

12. Нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для платників ПДВ)

13. Нотаріально завірена копія довідки  про взяття на облік платника  податку (форма 4 ОПП).

13.Довіреність на представника від Учасника.

14. Довідка від учасника у довільній формі, що підтверджує відсутність підстав для відмови Учаснику в участі у торгах.

Примітка: 

*Документи,  що не передбачені законодавством для учасників юридичних осіб або учасників фізичних  осіб,  у  тому числі  фізичних  осіб  -  підприємців,  не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів та зазначається інформація про законодавчі підстави для їх неподання.

Замовник приймає рішення про  відмову  учаснику,  в участі у  процедурі  закупівлі та  зобов'язаний   відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника на підставі пункту 1 статті 17 Закону.

Замовник  може  прийняти  рішення  про  відмову  учаснику, в участі у процедурі  закупівлі, попередній  кваліфікації  учасників  та  може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника на підставі пункту 2 статті 17 Закону.

 


Додаток 4

 

 

 

Вимоги щодо предмету закупівлі.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПОСЛУГ

 

Учасник повинен надати Замовнику Послуги  – розробити комплексну систему захисту інформації (далі - КСЗІ) центру обробки даних (далі - ЦОД) Єдиної інформаційної судової системи (далі – ЄСІС). Опис ЄСІС наведено на сайті Державної судової адміністрації України (http://court.gov.ua/dsa/456/769005/).

Створення КСЗІ ЦОД здійснюється на підставі наданого Замовником Переможцю тендера Технічного завдання на створення КСЗІ, погодженого адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

 

Загальні технічні вимоги

Пропозиції Учасників ОБОВ’ЯЗКОВО повинні відповідати наведеним нижче вимогам. Пропозиції, що не відповідають зазначеним вимогам, будуть відхилені як такі, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів.

КСЗІ ЦОД повинна забезпечувати захист службової інформації, яка обробляється засобами ЦОД, шляхом реалізації комплексу засобів захисту інформації від НСД (далі – КЗЗ).

 

Перелік Послуг

Послуги на створення КСЗІ повинні включати:

-   Розробка проектної документації КСЗІ у відповідності до вимог ГОСТ 34.601-90, НД ТЗІ 2.7-010-09, НД ТЗІ 2.6-001-11 в обсягах, визначених Технічним завданням на створення КСЗІ.

-   Розробка комплекту нормативно-розпорядчої документації управління політикою інформаційної безпеки КСЗІ.

-   Розробка комплекту експлуатаційної документації КСЗІ.

-   Виконання робіт із налаштування та конфігурування механізмів та засобів ЦОД ЄСІС відповідно до проектних рішень КСЗІ, впровадження додаткових засобів та підсистем КЗЗ (визначених технічним проектом).

-   Організація та проведення державної експертизи КСЗІ ЦОД та одержання атестату Держспецзв’язку щодо відповідності КСЗІ вимогам НД ТЗІ.

-   Розробка порядку підключення зовнішніх компонентів ЄСІС та сторонніх ІТС до ЦОД.

 

Вимоги до Послуг

Основні вимоги до послуг, які повинен надати Виконавець Замовнику в рамках створення КСЗІ ЦОД, визначені наданим Замовником Технічним завданням на створення КСЗІ.

Проектування та реалізація КЗЗ ЦОД повинна здійснюватись з максимальним використанням Виконавцем інтегрованих механізмів безпеки програмно-апаратних засобів в складі компонентів ЦОД ЄСІС (Додаток 1 до Технічних вимог).

Структурна схема ЦОД наведена у Додатку 2 до Технічних вимог.

Замовником для виконання робіт із налаштування та конфігурування механізмів та засобів ЦОД ЄСІС додатково надаються:

1)      Програмно-апаратні засоби керування активним мережевим обладнанням та контролю мережевого доступу відповідно до затвердженого технічного проекту КСЗІ (Сервери: Radius, Tacacs+, TFTP тощо).

2)      Програмно-апаратні засоби протидії мережевому втручанню в ЦОД (IPS,Firewall).

3)      Активне мережеве обладнання у випадку необхідності дублювання.

4)      Програмні засоби антивірусного захисту.

5)      Засоби резервного копіювання.

У випадку недостатності механізмів захисту наявних засобів обчислювальної техніки ЦОД для забезпечення визначеного в ТЗ на КСЗІ профілю захищеності ЦОД, відповідні специфікації послуг безпеки повинні бути забезпечені організаційними заходами, або, в разі неможливості їх застосування, - переглянуто ТЗ на КСЗІ щодо внесення змін чи/та доповнень.

 

Вимоги до Виконавця

Виконавець зобов’язаний:

-   Надати Послуги в обсягах та у строки, встановлені цією Документацією.

-   Забезпечити конфіденційність відомостей, отриманих від Замовника.


 

ДОДАТОК 1 ДО ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ЦОД

Призначення згідно ТЗ КСЗІ

Тип обладнання

Модель (назва)

1

ЦПД

Маршрутизатор

Cisco 7204

2

ЦПД

Міжмережевий екран

Cisco ASA 5540

3

КВ СКС

Комутатор

Cisco 3560

4

СЗІ ЄСІС

Сервер контролеру домену

Windows Server Active Directory

Сервер аналітики

Solarwinds

Сервер мережевого доступу

Radius

Сервер керування мережевим обладнання

ASDM

5

ІД ЦБД

Сервери

Відповідно до специфікації (Додаток 3)

6

ЦБД

Сервери, дискові сховища даних

Відповідно до специфікації (Додаток 3)

 


 

ДОДАТОК 2 ДО ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ. СХЕМА СТРУКТУРНА ЦОД


ДОДАТОК 3 ДО ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ.

СПЕЦИФІКАЦІЯ СЕРВЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ ЦОД

 

Модель

Тип

ОС

Entry 2U

Фізичний

Windows Server 2003 Enterprise R2 SP2

Supermicro 4U Onix

Фізичний

Windows Server 2003 Enterprise SP2

Dell 2U PowerEdge 2850

Фізичний

Windows Web Server 2008 R2 x64

Dell 2U PowerEdge 2950

Фізичний

Windows Server 2008 Enterprise R2 x64

Dell 2U PowerEdge 2950

Фізичний

Windows Web Server 2008 R2 x64

Dell 2U PowerEdge 2950

Фізичний

Windows Server 2003 Enterprise R2 SP2 x64

DELL

Фізичний

FreeBSD 8.1-RELEASE

DELL

Фізичний

XenServer 5.6

 

віртуальний

CentOS 2.6.32-220.4.2.el6.x86_64

віртуальний

FreeBSD 7.4-RELEASE-p3

віртуальний

FreeBSD 8.2-RELEASE

віртуальний

Windows 2008 R2 Standard

SUPERMICRO blade

Фізичний

XenServer 5.6

 

віртуальний

Windows 2008 R2 Standard

HP Blade

Фізичний

 

SUPERMICRO blade

Фізичний

FreeBSD 7.4-RELEASE-p3

DELL

Фізичний

FreeBSD 6.2-STABLE

DELL

Фізичний

FreeBSD 8.1-RELEASE-p2

DELL

Фізичний

FreeBSD 7.4-RELEASE-p3

SUPERMICRO blade

Фізичний

Debian GNU/LINUX 5.0 x64

 

віртуальний

Ubuntu 10.04.3 LTS x86_64

 

віртуальний

Debian GNU/LINUX 6.0 x86_64

 

віртуальний

Windows 2008 R2

SUPERMICRO blade

Фізичний

Debian GNU/LINUX 5.0 x64

 

віртуальний

Ubuntu 10.04.3 LTS x86_64

 

віртуальний

FreeBSD 7.4-RELEASE-p3 i386

 

віртуальний

Windows 2008 R2

 

віртуальний

FreeBSD 9.0 RELEASE

HP Blade

Фізичний

SUSE Linux Server 10

HP Blade

Фізичний

Windows 2008 R2 Standard

HP Blade

Фізичний

Windows 2008 R2 Enterprise

Supermicro 2U

Фізичний

Windows 2008 R2 Standard

Dell 2U PowerEdge 2950

Фізичний

Windows 2008 R2 Standard

 

 

 

 

 

Додаток 5

Основні умови Договору про закупівлю

1.      Предмет Договору

1. На умовах, визначених Договором про закупівлю, учасник-переможець процедури закупівлі (надалі - Виконавець) зобов’язаний надати Консультативні послуги з конфігурації комп’ютерних технічних засобів (послуги зі створення комплексної системи захисту інформації центру обробки даних ЄСІС), код класифікатора 72.10.1, а Замовник – прийняти та оплатити такі Послуги.

2. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

2.      Якість товарів, робіт чи послуг

Визначається чому повинна відповідати якість послуг, що становлять предмет Договору.

3.      Ціна Договору

Визначається загальна ціна Договору у валюті платежу – гривні.

4.      Порядок здійснення оплати

Визначається спосіб, порядок та строки (терміни) розрахунків за Договором.

Всі платежі за Договором виконуються за наявності фінансової можливості замовника.

5.      Поставка товарів (надання послуг або виконання робіт)

Визначається місце надання послуг, які буде надаватись Виконавцем (Державна судова адміністрація України).

6.      Права та обов’язки сторін

Визначаються та детально конкретизуються права та обов’язки Замовника та Виконавця.

7.      Відповідальність сторін

Визначається порядок застосування штрафних санкцій (штрафу, пені) та відшкодування збитків у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням однією із сторін своїх зобов’язань за Договором.

8.      Обставини непереборної сили

Визначається за яких обставин сторони можуть бути звільнені від відповідальності за невиконання (неналежне) виконання зобов’язань за Договором.

9.      Вирішення спорів

Визначаються умови та порядок вирішення спорів та розбіжностей між сторонами.

10.  Строк дії Договору

Визначаються дата вступу Договору в силу, строк дії Договору.

11.  Інші умови

Визначаються мова Договору, порядок врегулювання питань, не передбачених Договором із посиланням на законодавство, порядок обміну кореспонденцією між Сторонами, статус сторін як платників податку, порядок повідомлення про зміну адреси, платіжних реквізитів; визначаються зобов’язання сторін зберігати конфіденційну інформацію, яку вони одержать в зв’язку з виконанням Договору, визначаються гарантійні зобов’язання Виконавця/сторін; визначається порядок пролонгації Договору (з урахуванням вимог чинного законодавства у сфері держаних закупівель, у тому числі у випадках зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами ціни Договору про закупівлю) або дострокового розірвання, а також внесення змін до Договору тощо[1].[1] Зазначений перелік основних умов договору не є вичерпним і може доповнюватись замовником торгів та учасником-переможцем процедури закупівлі в процесі проведення переговорів до укладення Договору про закупівлю