flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

 15 від 06.11.2012 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна судова адміністрація України.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26255795.

1.3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): завідуюча сектором контролю у сфері  державних закупівель Новосьолова Світлана Вікторівна (01601, м. Київ, вул. Липська, 16 Г , тел./факс (044) 277-76-70, novosolova@court.gov.ua).

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):  Державна судова адміністрація України, код ЄДРПОУ 26255795.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного  бюджету України.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: код ДК 016-97: 32.30.3 -  апаратура записувальна та відтворювальна звуку і зображення (обладнання для відеоконференцзв’язку): лот № апаратура звуковідтворювальна інша (система відеоконференцзв’язку для залу судових засідань); лот № 2 апаратура відеозаписувальна чи відеовідтворювальна/ з вмонтованою телекамерою (мобільна система відеоконференцзв’язку).

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лот № 1 – 140 од.;  Лот № 2 – 143 од.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: місцеві загальні суди.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 15 листопада  2012 р.

4. Процедура закупівлі: відкриті  торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.court.gov.ua.

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі     Міністерства    економічного розвитку і торгівлі    України: Інформаційно-аналітичний бюлетень    «Вісник державних закупівель»  № 31(633) від 12.03.2012, оголошення № 115201 (ТЕХ).

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон): Bulletin No.11(85) March 13.2012,  № 06741.

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційно-аналітичний бюлетень    «Вісник державних закупівель»  № 80/6 (682/6) від 05.07.2012 р.  № оголошення 245583 (ТЕХ).

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційно-аналітичний бюлетень    «Вісник державних закупівель»  № 94 (696) від 06.08.2012 р.,  № оголошення 264530 (ТЕХ).

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): Bulletin No. 32 (106) 07.08.2012, № 17352.

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: І етап – 9 (девять); ІІ етап - 3 (три).

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

І етап:

№ 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Енглєр»;

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Телефонні системи і мережі «Анфер»;

№ 3 – Державне підприємство « Інформаційні судові системи»;

№ 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Арт-мастер»;

№ 5 – Приватне акціонерне товариство «Литер»;

№ 6 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Віннком України»;

№ 7 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Рішення»;

№ 8 - Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»;

№ 9 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа-Трейд Україна».

ІІ етап:

№ 1 – Державне підприємство « Інформаційні судові системи»;

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Рішення»;

№ 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг».

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

І етап:

№ 1 – 33397207;

№ 2 – 32204916;

№ 3 – 34614292;

№ 4 – 32204916;

№ 5 – 24720880;

№ 6 – 36942282;

№ 7 – 36197028;

№ 8 – 24932263;

№ 9 – 34819946.

ІІ етап:

№ 1 – 34614292;

№ 2 – 36197028;

№ 3 – 24932263.

6.4. Місцезнаходження /місце проживання:  

І етап:

№ 1 – вул. Гоголівська, 37/2-Б, м. Київ, 04053, тел.: (044) 486-08-04;

№ 2 – вул. Здолбунівська, 7 Д, м. Київ, 02081, тел..: (044) 494-33-62;

№ 3 – вул. Червоноармійська, 55 Г, м. Київ, 03680, тел.: (044) 207-35-57;

№ 4 – вул. Сурікова, 3 літ. А, м. Київ, 03035, тел.: (044) 248-97-91;

№ 5 – вул. Б.Хмельницького, 57 Б, м. Київ, 01054, тел.: (044) 502-10-19;

№ 6 – вул. Героїв Космосу, 4, оф.804, м. Київ, 03148, тел.: (044) 594-98-24;

№ 7 – вул. вул. Сурікова, 3, м. Київ, 03035, тел.: (044) 586-26-76;

№ 8 – вул. Печенізька, 32, м. Київ, 04107, тел.: (044) 499-69-69;

№ 9 – вул. Дегтярівська, 43, м. Київ,03113, тел.: (044) 227-15-82.

ІІ етап:

№ 1 - вул. Червоноармійська, 55 Г, м. Київ, 03680, тел.: (044) 207-35-57.

№ 2 - вул. Сурікова, 3, м. Київ, 03035, тел.: (044) 586-26-76.

№ 3 – вул. Печенізька, 32, м. Київ, 04107, тел.: (044) 499-69-69.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): І етап – 15.05.2012 р. до 10:00; ІІ етап - 27.06.2012 р. до 10:00.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): І етап – 15.05.2012 р. об 11:30;  ІІ етап - 27.06.2012 р. об 11:00.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 9 (девять).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): 7 (сім).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.

ІІ етап:  

№ 1 – лот № 1 – 1 500 000,00 грн. ( один мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ; лот    2 – 2 538 854,40 грн. (два мільйони п’ятсот тридцять вісім тисяч вісімсот п’ятдесят чотири гривні 40 коп.) з ПДВ; лот № 3 -  2 436 000,00 грн. (два мільйони  чотириста тридцять шість тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.

№ 2 – лот № 1 – 2 865 000,00 грн. ( два мільйони вісімсот шістдесят п’ять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ; лот № 2 – 1 510 000,00 грн. ( один мільйон п’ятсот десять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ; лот № 3 – 3 291 500,00 грн. ( три мільйони двісті дев’яносто одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп.) з ПДВ.

№ 3 – лот № 1 – 3 972 738,60 грн. ( три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі сімсот тридцять вісім гривень 60 коп.) з ПДВ.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:

І етап:

- пропозиція № 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Телефонні системи і мережі «Анфер» на підставі підпункту 3 пункту 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів;

- пропозиція № 5 – Приватне акціонерне товариство «Литер» на підставі підпункту 3 пункту 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів;

- пропозиція № 6 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Віннком України» на підставі підпункту 3 пункту 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів;

- пропозиція № 9 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа-Трейд Україна» на підставі підпункту 3 пункту 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1.Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

Найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів:

Лот № 1 - 1 500 000,00 грн. ( один мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ;

Лот № 3 - 2 436 000,00 грн. (два мільйони  чотириста тридцять шість тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.

Найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:

Лот № 1 – 3 972 738,60 грн. ( три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі сімсот тридцять вісім гривень 60 коп.) з ПДВ;

Лот № 3 – 3 291 500,00 грн. ( три мільйони двісті дев’яносто одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп.) з ПДВ.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: по лоту № 1, № 3  - 04.07.2012 р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Державне підприємство « Інформаційні судові системи» - лот № 1, №3.

9.2. Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34614292.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. Червоноармійська, 55 Г, м. Київ, 03680, тел.: (044) 207-35-57.

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 31.07.2012 р., загальна сума договору 3 936 000,00 грн. (три мільйони дев’ятсот тридцять шість тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ (лот № 1 – 1 500 000,00 грн. ( один мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ;  лот № 3 -  2 436 000,00 грн. (два мільйони  чотириста тридцять шість тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.)

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) : Лот № 1 – 1 500 000,00 грн. ( один мільйон п’ятсот тисяч 00 коп.) з ПДВ; лот № 3 – 16 800,00 грн. ( шістнадцять тисяч вісімсот гривень 00 коп.) з ПДВ

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). ---

12. Торги  відмінені або визнані такими, що не відбулися: ---

12.1. Дата прийняття рішення. ---

12.2. Причини. ---

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

І етап:

№ 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Енглер»;

№ 3 – Державне підприємство « Інформаційні судові системи»;

№ 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Арт-мастер»;

№ 7 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Рішення»;

№ 8 - Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг».

ІІ етап:

№ 1 – Державне підприємство « Інформаційні судові системи»;

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Рішення»;

№ 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг».

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

І етап:

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Телефонні системи і мережі «Анфер»;

№ 5 – Приватне акціонерне товариство «Литер»;

№ 6 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Віннком України»;

№ 9 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа-Трейд Україна».

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

І етап:

№ 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Енглєр»;

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Телефонні системи і мережі «Анфер»;

№ 3 – Державне підприємство « Інформаційні судові системи»;

№ 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Арт-мастер»;

№ 5 – Приватне акціонерне товариство «Литер»;

№ 6 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Віннком України»;

№ 7 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Рішення»;

№ 8 - Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»;

№ 9 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа-Трейд Україна».

ІІ етап:

№ 1 – Державне підприємство « Інформаційні судові системи»;

№ 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Рішення»;

№ 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг».

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника:---.

14. Інша інформація.

У зв’язку з численними запитами від  учасників щодо надання роз’яснень змісту документації конкурсних торгів, комітетом з конкурсних торгів ДСА України двічі вносилися зміни до документації конкурсних торгів та надавалися роз’яснення на запити, в зв’язку з чим кінцева дата подання пропозицій конкурсних торгів та дата розкриття пропозицій конкурсних торгів переносилась відповідно на «24» квітня 2012 року та на «15» травня 2012 року.

Процедуру двоступеневих торгів було обрано комітетом з конкурсних торгів ДСА України на підставі статті  33 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики(специфікації)   товарів (робіт) або визначити вид послуг та якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками.

Стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення  переможця процедури закупівлі:

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = (Цminобчисл)*100, де

Бобчисл  - обчислювана кількість балів;

Цmin  - найвигідніша (найменша) ціна;

Цобчисл  - ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна»

Кращою є та пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів (100%).        

У випадку однакового значення показників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Лот 1:

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікаційний код/реєстраційний  номер облікової картки патника податків учасника процедури закупівлі

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)

Значення показників згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки

Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій)

Примітка

Державне підприємство «Інформаційні судові системи», ідентифікаційний код 34614292

Критерій „Ціна”:

Б обчисл  = Цminобчисл*100

1 500 000,00 грн.

100,00

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Рішення», ідентифікаційний код 36197028

Критерій „Ціна”:

Б обчисл  = Цminобчисл*100

2 856 000,00 грн.

52,52

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтинг», ідентифікаційний код 24932263

 

Критерій „Ціна”:

Б обчисл  = Цminобчисл*100

3 972 738,60 грн.

37,76

 

 

Лот 3:

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікаційний код/реєстраційний  номер облікової картки патника податків учасника процедури закупівлі

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)

Значення показників згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки

Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій)

Примітка

Державне підприємство «Інформаційні судові системи», ідентифікаційний код 34614292

Критерій „Ціна”:

Б обчисл  = Цminобчисл*100

2 436 000,00 грн.

100,00

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Рішення», ідентифікаційний код 36197028

Критерій „Ціна”:

Б обчисл  = Цminобчисл*100

3 291 500,00 грн.

74,00

 

 

Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) (рішення про визнання пропозиції найбільш економічно вигідною): переможцем торгів на закупівлю Апаратури записувальної та відтворювальної звуку і зображення (обладнання для відеоконференцзв’язку) по  лоту 1 – пристрої перезаписування з перетворенням формату даних (центр комутації системи відеоконференцзв’язку) та лоту 3– апаратура відеозаписувальна чи  відеовідтворювальна / з вмонтованою телекамерою (мобільна система відеоконференцзв’язку) визнано пропозицію, яка набрала найбільшу кількість балів – 100 – Державне підприємство «Інформаційні судові системи», ідентифікаційний код 34614292, і є найбільш економічно вигідною.

Оцінка по лоту № 2 була проведена 17.07.2012 року, переможцем було обрано ТОВ «ІТ-Рішення», дата акцепту 17.07.2012 року.

30 липня 2012 року до комітету з конкурсних торгів Державної судової адміністрації України надійшов лист від учасника-переможця торгів – Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТ-Рішення» про те, що він відмовляється від підписання договору по лоту № 2 Апаратура звуковідтворювальна інша (система відеоконференцзв’язку для залу судових засідань),  оголошення № 115201 ВДЗ № 31(633) від 12.03.2012 р. Відповідно до частини 3 статті 31 Закону України «Про здійснення державних закупівель»: у разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю або  неукладання договору  про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначив найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. В зв’язку з вище зазначеним, переможцем по лоту № 2 обрано ДП «Інформаційні судові системи» (протокол засідання комітету з конкурсних торгів від  31 липня 2012 року № 10 та акцепт пропозиції конкурсних торгів від  31 липня 2012 року).

 

 

15. Склад комітету з конкурсних торгів

Голова комітету з конкурсних торгів,

Заступник  Голови Державної

судової адміністрації України

Півторак В.В.

 

 

Заступник Голови комітету з конкурсних торгів,

Перший заступник Голови

Державної судової адміністрації України

Балаклицький І.І.

 

Члени комітету з конкурсних торгів:

 

Начальник управління бухгалтерського

обліку та звітності

Сомко Г.А.

 

Начальник управління правового забезпечення

Кощинець В.В.

 

Начальник управління планово-фінансової

діяльності та соціального забезпечення

Покотило Я.Б.

 

Начальник управління аудиту

Лещенко О.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

Завідуюча сектором контролю у сфері

державних закупівель

Новосьолова С.В.

 

 

Заступник  Голови

Голова комітету з конкурсних торгів                                                       Півторак В.В.