flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ОГОЛОШЕННЯ про результати проведення торгів

 

ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів

 

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державна судова адміністрація України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 26255795

1.3. Місцезнаходження. 01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державна судова адміністрація України, 26255795

2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет України

3. Процедура закупівлі. Відкриті торги

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі. 74.60.1 послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки  (послуги електронного цифрового підпису)

4.2. Кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг. 12 000 шт., територіальні управління ДСА України в обласних центрах України, АР Крим, м. Києві та Севастополі.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення). www.court.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. ІАБ  № 104/2  (550/2)  від 31.08.2011  оголошення № 157317 (ТРП).

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом). ---

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. ІАБ  № 122  (568)  від 12.10.2011  оголошення № 183874 (ТРП).

6. Результат проведення процедури закупівлі:

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною. 07.10.2011 р.

6.2. Дата укладення договору про закупівлю. 04.11.2011 р.

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

6.3.1. Дата прийняття рішення.

6.3.2. Причина.

7. Ціна договору про закупівлю. 288 000,00 (двісті вісімдесят вісім тисяч) грн. з ПДВ.

8. Інформація про переможця торгів:

8.1. Найменування. Товариство з обмеженою відповідальністю «Арт-мастер»

8.2. Ідентифікаційний код. 30404750

8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання/реєстрації (для фізичної особи). 03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3 А,

8.4. Номер телефону, телефаксу. факс (044) 248-98-27

 

 

Заступник Голови

Голова комітету з конкурсних торгів          _________________                 Півторак В.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 

26.07.2010 № 922

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми оголошення про результати

проведення торгів

 

1. Перед заповненням форми оголошення про результати проведення торгів уважно ознайомтеся з цією Інструкцією.

2. Для кожного окремого предмета закупівлі, що зазначається в пункті 4 оголошення, подається окреме оголошення. 

3. Оголошення готується українською мовою, а також англійською мовою, у випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

4. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

5. Щодо пункту 1 оголошення.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 та 27 частини першої статті 1 Закону.

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

6. Щодо пункту 2 оголошення.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1 Закону. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".

7. Щодо пункту 4 оголошення.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  пунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Уповноваженим органом.

Щодо підпункту 4.1. У разі здійснення закупівлі товарів або послуг, крім найменування предмета закупівлі, зазначається також код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 або Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97 в залежності від обраного предмета закупівлі (за наявності).

8. Щодо пункту 5 оголошення.

У пункті 5.2. зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).

У пункті 5.3 зазначається дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

У пункті 5.4. зазначається дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом). В іншому разі підпункт 5.4 не заповнюється.

У пункті 5.5 зазначається  дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

9. Щодо пункту 6 оголошення.

У підпункті 6.1 зазначається дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана замовником найбільш економічно вигідною.

У підпункті 6.2 зазначається дата укладення договору про закупівлю.

У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, у підпункті 6.3 зазначається “Торги відмінені” чи “Торги визнані такими, що не відбулися” із зазначенням дати та причин прийняття такого рішення, відповідно до статті 30 Закону. В такому разі підпункти 6.1 та 6.2 не заповнюються.

10. Щодо пункту 7 оголошення.

Ціна договору про закупівлю зазначається у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з  урахуванням ПДВ. У разі коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку "(без ПДВ)".

У разі коли договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, встановленого Національним банком України.

11. Щодо пункту 8 оголошення.

У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в документації конкурсних торгів замовник передбачав можливість подання учасниками пропозицій конкурсних торгів тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, зазначається інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами розгляду й оцінки пропозицій конкурсних торгів.

У підпункті 8.1 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної особи прізвище та ініціали.

У підпункті 8.2 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи – ідентифікаційний код (за наявності).

У підпункті 8.3 зазначаються найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

 

 

Заступник директора департаменту

державних закупівель та державного замовлення                        С. С. Пересунькo