flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

II квартал 2016 року

 Інформація про стан роботи із запитами на публічну інформацію в Державній судовій адміністрації України за перше півріччя 2016 року

Станом на 1 липня 2016 року до Державної судової адміністрації України в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", надійшов 471 запит на інформацію, що на 184 запити або на 39% більше, ніж за перше півріччя 2015 року (287).

  Збільшення кількості запитів на інформацію пов’язане з проведенням в Україні судової реформи, запровадженої Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20.05.2015 № 276/2015, та прийняттям законів України "Про забезпечення права на справедливий суд", "Про судоустрій і статус суддів", "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)".

Забезпечуючи прозорість та відкритість діяльності органів судової влади, Державна судова адміністрація України розглянула всі отримані запити на інформацію у строки, передбачені статтею 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", та надала обґрунтовані відповіді в межах повноважень, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Із загальної кількості запитів на інформацію 264 запити отримано електронною поштою, 159 — засобами поштового зв’язку, 43 — на особистому прийомі, 4 — усно та 1 — факсом.

Протягом першого півріччя 2016 року запитувачі зверталися до Державної судової адміністрації України із запитами на інформацію з таких питань:

надання статистичної інформації — 113 (24% від загальної кількості);

надання інформації про внесення електронних копій судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень — 75 (16%);

організації роботи судів — 65 (14%);

реєстрації, розподілу, ведення справ в автоматизованій системі документообігу суду — 34 (7%);

надання інформації про перебування справи в провадженні суду —26 (5%);

призначення, обрання, повноваження, звільнення суддів та інших посадових осіб —  25 (5%);

діяльності Державної судової адміністрації України — 22 (5%);

надання інформації про порядок сплати судового збору — 17 (4%);

штатної чисельності суддів та працівників апаратів судів — 15 (3%);

фінансового забезпечення судів та оплати праці працівників апарату —  15 (3%);

отримання копій декларацій про майновий стан і доходи суддів та інших посадових осіб — 5 (1%);

 інших питань — 59 (13%).

 Незважаючи на те, що Державна судова адміністрація України постійно розміщує на веб-порталі "Судова влада України" відповідну статистичну інформацію в першому півріччі 2016 року в порівнянні з першим півріччям 2015 року збільшилася кількість запитів з питань надання статистичної інформації на 10 запитів (2015 рік – 103 запити, 2016 рік – 113 запитів). Також суттєвозбільшилася кількість запитів з надання інформації про внесення електронних копій судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень — на 44 запити (2015 рік – 31 запит, 2016 рік – 75 запитів).

 Крім того, у першому півріччі 2016 року зменшилася кількість запитів з питань призначення, обрання, повноважень суддів та інших посадових осіб на  5 запитів (2015 рік — 30 запитів, 2016 рік – 25 запитів).

Тематика запитів на інформацію упродовж першого півріччя 2016 року в порівнянні з першим півріччям 2015 року:

 У першому півріччі 2016 року спостерігається тенденція до збільшення надходження запитів з питань: організації роботи судів (65 запитів), реєстрації, розподілу, ведення справ в автоматизованій системі документообігу суду (34 запити), перебування справи в провадженні суду (26 запитів), діяльності ДСА України (22 запити), сплати судового збору (17 запитів) та штатної чисельності суддів та працівників апарату суду (15 запитів).