flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Про затвердження Норм комплектування судів загальної юрисдикції посадами старших судових розпорядників та судових розпорядників

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

12  липня 2005 р.                       м. Київ                                           79/05

 

Про затвердження Норм комплектування судів загальної юрисдикції посадами старших судових розпорядників та судових розпорядників

 

Відповідно до статей 126, 132 Закону України “Про судоустрій України” та з метою забезпечення організації діяльності у судах служби судових розпорядників  НАКАЗУЮ:

1.        Затвердити Норми комплектування судів загальної юрисдикції посадами старших судових розпорядників та судових розпорядників, що додається.

2. Управлінню кадрової роботи та державної служби (Рибак І.О.), управлінню організаційного забезпечення військових судів, безпеки та координації роботи судової міліції (Гайдученко В.Д.), під час формування та подання на затвердження штатних розписів судів дотримуватись визначених цим наказом норм комплектування судів посадами старших судових розпорядників та судових розпорядників.

 

3. Управлінню документального забезпечення та контролю за виконанням (Медведюк О.М.) довести наказ до відома начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації, голів місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції.

 

      4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Державної судової адміністрації України Гашицького О.В.

 

 

Голова                                                                                  І. Балаклицький


ПОГОДЖЕНО                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ради суддів України                              Наказ Державної судової

13  травня  2005    31                                        адміністрації України

                                                                                12 липня 2005  79

 

 

Норми комплектування судів загальної юрисдикції посадами   старших судових розпорядників та судових розпорядників

 

1.  Обґрунтування потреб судів у комплектуванні посадами старших судових розпорядників та судових розпорядників

 

Відповідно до статті 132 Закону України „Про судоустрій України” в кожному суді діє служба судових розпорядників.

Процесуальним законодавством судових розпорядників віднесено до категорії інших учасників судового процесу, які беруть участь у забезпеченні розгляду справ. Їхня участь у судовому процесі є гарантією здійснення правосуддя шляхом створення належних умов для проведення судового засідання, забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, встановлених чинним законодавством та правилами внутрішнього розпорядку роботи суду норм поведінки, дотримання вимог процесуальних законів під час проведення судового засідання.

При визначенні критеріїв комплектування судів необхідною чисельністю посад старших судових розпорядників та судових розпорядників ураховується:

кількість суддів у кожному суді;

середньостатистичний показник навантаження на одного суддю щодо розгляду кримінальних, цивільних, адміністративних та господарських справ;

показник навантаження на судового розпорядника щодо забезпечення проведення судових засідань.

Також ураховується обсяг покладених на службу судових розпорядників та її працівників функцій і завдань, які обов’язкові до виконання відповідно до вимог чинних процесуальних законів, Тимчасового положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності, Інструкції про порядок забезпечення судового засідання, інших нормативно-правових актів, якими регламентується діяльність служби.

Оптимальним критерієм комплектування місцевих загальних та спеціалізованих судів посадами судових розпорядників є співвідношення однієї посади розпорядника до двох посад суддів та одна посада старшого розпорядника в апараті суду.

Апеляційні суди комплектуються посадами судових розпорядників у співвідношенні одна посада судового розпорядника до трьох посад суддів та одна посада старшого судового розпорядника в апараті суду.

2.                 Розрахунки норм комплектування судів  посадами старших судових розпорядників та судових розпорядників

 

з/п

 

Суди загальної           юрисдикції

Кількість посад у кожному суді

Старших

судових

розпорядників

Співвідношення судових розпорядників

до кількості суддів

1

2

3

4

1

Апеляційний

загальний

1

1 судовий розпорядник

до 3 суддів

2

Апеляційний

військовий

1

1 судовий розпорядник

до 3 суддів

3

Апеляційний

господарський

1

1 судовий розпорядник

до 3 суддів

4

Апеляційний

адміністративний

1

1 судовий розпорядник

до 3 суддів

5

Місцевий

загальний

1

1 судовий розпорядник

до 2 суддів

6

Військовий місцевий

гарнізону

1

1 судовий розпорядник

до 2 суддів

7

Місцевий

господарський

1

1 судовий розпорядник

до 2 суддів

8

Місцевий окружний

адміністративний

1

1 судовий розпорядник

до 2 суддів

 

 

Заступник начальника управління-начальник

відділу організації діяльності служби судових

розпорядників  Державної судової

адміністрації України                                                                                       В.Д.Гайдученко