flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Про організацію діяльності служби судових розпорядників

ДЕРЖАВНА  СУДОВА  АДМІНІСТРАЦІЯ  УКРАЇНИ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

м. Київ

 

  14    травня    2004 р.                                                                     _  6__          

 

Про організацію діяльності

служби судових розпорядників

 

Відповідно до статей 126, 132 Закону України „Про судоустрій України” та на виконання затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 907 „Державної програми організаційного забезпечення діяльності судів на 2003-2005 роки”, Державною судовою адміністрацією України проводиться комплекс заходів щодо організації діяльності в судах загальної юрисдикції України служби судових розпорядників. Служба судових розпорядників повинна стати одним з дієвих підрозділів по належному забезпеченню відправлення правосуддя і безпеки працівників суду, учасників судового процесу та присутніх у суді громадян. Але, як свідчить аналіз, судові розпорядники залучаються до виконання не властивих службі функцій. У багатьох судах на них покладені обов’язки матеріально-відповідальних осіб, проведення ремонтно-будівельних, господарських робіт, обліку, збереження та інвентаризації майна, використання та експлуатації автотранспортних засобів, ведення діловодства та архівної роботи тощо. Крім того, в деяких судах посади судових розпорядників взагалі відсутні.

Тимчасовим положенням про службу судових розпорядників та організацію її діяльності затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 21 квітня 2004 року № 51/04 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 травня 2004 року за № 564/9163, визначено порядок утворення, організацію діяльності, основні завдання, функції і повноваження служби, права, обов’язки та відповідальність її працівників.

З метою організації діяльності в судах загальної юрисдикції України служби судових розпорядників:

1. Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації:

-                  утворити в структурі апаратів територіальних управлінь державної судової адміністрації самостійні відділи, сектори організації забезпечення діяльності служби судових розпорядників або визначити відповідальних за цим напрямком роботи працівників та надати практичну допомогу судам у організації діяльності служби судових розпорядників;

-                  організувати вивчення Тимчасового положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності працівниками апаратів територіальних управлінь державної судової адміністрації;

       відомості про відповідальних в апаратах територіальних управлінь державної судової адміністрації за організацію забезпечення діяльності служби судових розпорядників працівників (прізвище, посада, освіта, службовий телефон) та копії їхніх посадових інструкцій  надіслати до ДСА України до 21 червня 2004 року.

2.      Головам судів:

-                  організувати в судах діяльність служби судових розпорядників і вивчення працівниками судів Тимчасового положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності;

-                  переглянути штатні розписи судів та, по можливості, забезпечити комплектування посад судових розпорядників за рахунок перерозподілу наявної штатної чисельності з розрахунку один судовий розпорядник у 3-4 – складових, два у 5-8 – складових, три у 9-12 – складових, чотири у 13-16 – складових, п’ять у 17-21 – складових та шість у 22-29 – складових судах;

-                  привести у відповідність з вимогами Тимчасового положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності посадові інструкції судових розпорядників.

 

3.      Управлінню кадрової роботи та державної служби та управлінню організаційного забезпечення діяльності військових судів, безпеки та координації роботи судової міліції ДСА України:

  вжити заходів щодо введення у судах додаткових посад старших судових розпорядників та судових розпорядників, а в територіальних управліннях державної судової адміністрації посад спеціалістів, з метою збільшення в судах чисельності судових розпорядників та утворення в апаратах територіальних управлінь державної судової адміністрації самостійних підрозділів (відділів, секторів) організації діяльності служби судових розпорядників.

4.      Контроль за виконанням цього розпорядження покладаю на заступника Голови ДСА України Балаклицького І. І. та начальника відділу організації  діяльності  служби  судових  розпорядників ДСА України  Гайдученка В. Д.

 

Голова                                                                                                  В. Карабань